EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMOV EACEA

Na základe výzvy EK pripravila AINova jednodňový (8-hodinový) vzdelávací kurz „PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMOV EACEA“ šitý na mieru pre tých záujemcov, ktorí pripravujú projektovú žiadosť o dotáciu v rámci programov EARSMUS+, KREATÍVNA EURÓPA (podprogram KULTÚRA a MÉDIÁ), EURÓPA PRE OBČANOV, EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA. Vymenované programy a podprogramy sú združené pod európskou agentúrou EACEA http://eacea.ec.europa.eu/, ktorá sa venuje financovaniu projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, audiovízie, občianstva a dobrovoľníctva z európskych fondov. Programy majú podobnú štruktúru, podmienky aj formuláre žiadosti o dotáciu. Rozpočet sa zostavuje na báze paušálnych súm. Zostavenie žiadosti pre uvedené programy sa líši od žiadostí o dotáciu zo štrukturálnych fondov (EŠIF).


Pripravovaný kurz vám poskytne odpovede na otázky FORMÁLNEHO CHARAKTERU:
• aké sú hlavné ciele financovania jednotlivých programov
• kto sa môže zapojiť do projektu
• aké sú podmienky zapojenia sa do projektov
• Kde nájdeme relevantné informácie
• ako získame partnerov a pod.,
ale najmä na otázky týkajúce sa kvality PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI:
• ako vypracujeme žiadosť
• ako zdôvodníme, náš projektový zámer
• čo je európska pridaná hodnota
• čo je to Európsky plán rozvoja
• ako si pripravíme plán diseminácie informácií
• ako zostavíme rozpočet
• ako sa podáva projekt on-line a pod.

Školenie prebieha v priestoroch AINovy, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur 

Záujemci o kurz sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu zuzana.stefanikova(at)ainova.sk.

Prihláška

Štruktúra kurzu

PhDr. Zuzana Štefániková
Projektová manažérka/lektorka