EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Strategické plánovanie hospodársko-sociálneho rozvoja 

Pracovná skupina Ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v spolupráci s českou konzultačnou firmou Berman Group poskytuje konzultačné služby v oblasti strategického plánovania ekonomického rozvoja slovenských miest. Spolupráca je založená na úspešnom spoločnom projekte strategického plánovania v mestách Trnava, Šaľa, Humenné a Prešov, financovaného USAID v rokoch 2001-2002. V roku 2004 bol úspešne vypracovaný Strategický plán hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov, ktoré je jednou zo slovenských lokalít v zozname Svetového dedičstva. V októbri 2004 bol na základe verejnej súťaže podpísaný kontrakt na poskytovanie konzultácií v procese strategického plánovania rozvoja mesta Martin. 

V roku 2010 sa AINova stala víťazom verejného obstrávania na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020. Popri oddelení ORKD sa na tvorbe dokumentu podieľala už tradične aj česká konzultačná spoločnosť Berman Group, s.r.o., ktorá je dlhodobým partnerom AINovy.

Najnovšou aktivitou AINovy/oddelenia ORKD v oblasti strategického plánovania bola aktualizácia PHSR pre Mesto Trnava na obdobie rokov 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030.