EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Projekty

AINova je zapojená do viacerých typov projektov, ktorých cieľom je predstaviť nové metódy a témy pre vzdelávanie a rozvoj. AINova sa zúčastňuje prevažne na takých projektoch, ktoré sú zamerané na budovanie občianskej spoločnosti, prípravu odborníkov, podporu malých a stredných podnikateľov poskytovaním nových informácií a rozvoj ľudských zdrojov. Pomáha samosprávam pri komunikácii s partnermi za účelom vzájomného porozumenia, hľadá zdroje možných problémov a pomáha pri hľadaní riešení na základe domácich aj zahraničných skúseností. V projektoch aplikovaného výskumu AINova poukazuje na poteciál slovenských regiónov a pripravuje ľudí na manažovanie potrebných zmien. AINova pripravuje účastníkov svojich kurzov, či už zo súkromného alebo verejného sektora na zmeny spojené so vstupom Slovenska do EÚ.