EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Projekty


Dnes je 7. apríl 2020, meniny má Zoltán

Projekty

ERASMUS+ KA1 - AINova on the Move

Cieľom projektu je rozvíjať odborné kapacity pracovníkov AINovy.

REGIO - Regionálna akadémia

      

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

AmbEDK -  Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry

                    

Cieľom projektu je zvyšovať kompetenčnú výbavu a informovanosť mladých ľudí o verejných politikách a o význame zapájania sa do ich tvorby a vybudovať celoštátnu platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.

MOVED - Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

                   

Cieľom projektu je prispieť k tvorbe efektívnejšej verejnej politiky vo vzdelávaní dospelých, zvyšovanie počtu dospelých učiacich sa na Slovensku a ich šance na lepšie uplatnenie a zvýšenie kvality života.

AXESS - Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Projekt AXESS sa realizuje v rámci Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2. Cieľom projektu je zvýšiť pracovné, sociálne a digitálne kompetencie dospelých žien, pre ich lepšie začlenenie do pracovného procesu. Koordinátorom projektu je AINova a na projekte spolupracuje osem partnerov zo siedmich európskych krajín.Informácie o priebehu projektu: http://www.axesslearning.eu/

ESCHOOL4S PRE SLOVENSKÝCH UĆITEĹOV 

V rokoch 2014-2016 sa AINova podieľala na projekte Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v dunajskom regióne - ESchool4S. Jedným z výstupov projektu sú on-line vyučovacie moduly dostupné na platforme Moodle. Výučbové materiály sú preložené do slovenského jazyka.

Cieľom projektu podporeného Nadáciou EPH je tieto moduly "lokalizovať", tj prispôsobiť ich slovenským reáliám, informovať učiteľov o existencii kurzu a poskytnúť ukážky využívania on-line materiálov na výučbe.

UČÍME SA MYSLIEŤ GLOBÁLNE NA LOKÁLNYCH PRÍKLADOCH

Projekt Learning Global through Local (júl - september 2017) na zvýšenie povedomia o gobálnych otázkach trvalej udržateľnosti a klimatickej zmeny na konkrétnom príklade prírodnej rezervácie Šúr. - mikrograntová schéma v rámci projektu Ladder, ktorý na Slovensku koordinuje Únia miest Slovenska.

                     

EPAS 2017 - 2019

          

Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu zvyšuje informovanosť mladých ľudí o vplyve Európy na náš každodenný život

......................................................................................................................................

ŠKOLA TRADIČNÝCH STAVEBNÝCH REMESIEL

                           

Projekt bol financovaný Ministerstvom kultúry z Programu Obnovne si svoj dom, a Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s.

....................................................................................................................................

V oblasti miestneho rozvoja a strategického plánovania sme v decembri 2014 ukončili projekt EPOurban 2011-2014:

  

Projekt bol financovaný z Programu "Stredná Európa" a spolufinancovaný ERDF.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V oblasti európskych záležitostí so zameraním na vzdelávanie dospelých sme v roku 2014 ukončili projekt

MentorT : Leonardo da Vinci - Transfér inovácií 2012 - 2014

Projekt bol podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií, pod náyvom "Tréning pre dobrovoľných mentorov a asistentov učiteľov".

.....................................................................................................................................

ESchool4s 2014 - 2016

 

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Comenius - CNW "E-vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť v Dunajskom regióne".

......................................................................................................................................

REGIONAL 2014-2016

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania - Grundtvig - Multilaterálny projekt "Porovnávacia analýza regionálnych politík vo vzdelávaní dospelých".