EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Prvé kolo programu 2016/2017

Aktuálne informácie pre školy zúčastňujúce sa na programe

18.10.2017

Záverečné stretnutie úspešných účastníkov 1. ročníka programu EPAS bolo slávnostné, za účasti prodekana Právnickej fakulty UK Mariána Gibu, riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Roberta Hajšela, poslanca EP Ivana Štefanca, ale najmä takmer všetkých vás senior ambasádorov a mnohých junior ambasádorov. Elegantný dizajn plakety "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu" bude nie len ozdobou ale aj pripomienkou vášho polročného snaženia. Veríme, že vás bude tiež povzbudzovať, aby ste tvorivo pokračovali vo vašich aktivitách, ktoré približujú Európsky parlament a dianie v Európskej únii, ktorej chceme byť aktívnou súčasťou.

Blíži sa termín vašej študijnej cesty do Štrasburgu, tu nájdete program a dôležité informácie!

25.9.2017

V Bratislave 29.9.2017 o 10,00 na pôde Právnickej fakulty UK v priestoroch tzv. Amfiteátra bude slávnostne zahájený 2.ročník programu EPAS. Súčasťou tejto malej slávnosti bude aj odovzdávania plakiet úspešným školám z 1. ročníka programu, a tiež certifikátov jednotlivým senior a junior ambasádorom a ambasádorkám z týchto škôl.

Program stretnutia

Štyria senior ambasádori - Ľ. Magnusson (Gymnázium Pankúchova, Bratislava), X. Duráková (OA Trnava) , K. Martišková (SOŠ Levice) a R. Balko (SSUŠD Bratislava) sa v septembri zúčastnili v Bruseli na dvojdňovom stretnutí senior ambasádorov z 25 členských štátov EÚ. Svoje dojmy zachytili v správe. Ak chcete vidiet aj fotografie, navštívte náš facebook https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/?fref=ts

30.6.2017

Návštevami vo všetkých 15 zúčastnených školách bol ukončený 1. ročník programu EPAS. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov HVĽP na Slovensku (Dagmar Horná a Kálmán Petöcz), z pracovníčok AINovy (Marta Jendeková a Kata Cigánová), a tiež zo zástupcov IKEP (Dionýz Hochel a Jaroslav Novák), vzala do úvahy množstvo a nápaditosť vykonaných aktivít, tiež ich dopad na ďalších spolužiakov, učiteľov, ale aj občanov v obci či meste. Oslovila nás angažovanosť a samostatnosť niektorých junior ambasádorov a ambasádoriek. Hodnotenie bolo sťažené aj vedomím krátkosti času, ktorý bol k dispozícii  na všetky aktivity, a tiež bolo nutné vnímať rôzne technické, geografické i demografické okolnosti, s ktorými školy zápasia pri svojej práci.  Výsledky  a hodnotiacu správu si môžete prečítať tu.

VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM SRDEČNE GRATULUJEME!

Tešíme sa na stretnutie so zástupcami všetkých 15 škôl pri slávnostnom odovzdávaní plakiet a osvedčení pre aktívnych senior a junior ambasádorov a ambasádorky. Táto malá slávnosť bude zároveň otvorením už 2. ročníka programu EPAS. Uskutoční sa v priestoroch Právnickej fakulty UK 29.9.2017.

Ďalšie dôležité termíny:

BUS40 do Štrasburgu pre senior ambasádorov a ambasádorky: 24.-27.október 2017. Prosíme prihlásiť sa na es@ainova.sk do 7.septembra 2017.

Študijná cesta do Štrasburgu pre víťazné tímy: 12.10.2017 (2x10 junior ambasádorov a ambasádoriek + 2x1 senior ambasádor alebo ambasádorka)

Študijné cesty v Bruseli pre ocenených senior ambasádorov a ambasádorky:

18.-19.9.2017 (4 miesta) a 22.-23.11.2017 (4 miesta). Ďalšie možnosti budú v roku 2018.

10.5.2017

* Tešíme sa na 2. spoločné stretnutie so senior ambasádormi a ambasádorkami škôl, ktoré sa uchádzajú o titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch IKEP v Bratislave 12.5.2017 od 10 do 15 hodiny. Program stretnutia

*Pre informáciu uvádzame  program seminára pre vybraných učiteľov s dobrou znalosťou anglického jazyka, ktorý sa v tejto podobe uskutočnil na jar tohto roku a zopakuje sa pre ďalších senior ambasádorov a ambasádorky v septembri a novembri 2017.                                                                     

11.4.2017

* Všetky zúčastnené školy si vytvorili, alebo čím skôr vytvoria, harmonogram EPASových aktivít.

* Amabasádori si vedú o realizácii aktivít záznam, ktorý bude k dispozícii počas kontrolných návštev.

* O aktivitách školy informujú na svojich webstránkach, facebookoch. Využívajú možnosť zdieľať tieto informácie pomocou @AmbasadorskeSkolyEP, čo umožní ich zverejnenie na ústrednom facebooku slovenského EPASu.

* Kontrolné návštevy sa uskutočnia v termínoch od 15.5. do 20.6.2017

* 2. spoločné stretnutie zástupcov škôl bude 12.5.2017 v Bratislave, v priestoroch IKEP, za rovnakých technických podmienok ako 1. stretnutie.

6.4.2017

* Všetky zúčastnené školy majú svoj facebook. Keď na nich informujete o EPAS akivitách, vložte do textu slovné spojenie @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu), na záklede avíza môžeme správu rovno cez facebook zdieľať.
Ak ale informácia o nejakej aktivite nie je na vašom facebooku, resp. sa v nej neobjavilo požadované slovné spojenie, pošlite nám správu o aktivite mailom a my ju uverejníme na “ústrednom” facebooku.

* Prosím, nezabudnite oficiálnu stránku EPASu označiť “páči sa mi” (samozrejme aj vaši junior ambasádori)...! Tak sa vytvorí EPAS komunita.

* Plánované programové aktivity – dajte nám vedieť, ak už máte predstavu čo budete robiť v rámci programu EPAS a tiež kedy, v Bruseli pripravujú kalendár EPAS aktivít.

* Tlačené učebnice + informačný materiál – učebnice sa tlačia v Luxemburgu, mali by byť k dispozícii cca o 2 týždne. Niektorí ste už požiadali o ne, váš záujem sme tlmočili do IKEPu, ostatní dajte vedieť o čo máte záujem a v akom počte.

* 2. stretnutie účastníkov v Bratislave – predbežný termín je 12.5.2017 (piatok).

Účastníci prvého ročníka programu:

1) Gymnázium, Pankúchova 6, 852 04 Bratislava, BA VUC
2) Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava BA VUC
3) Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra, NR VUC
4) Piaristické gymnázium J. Kalazanského, Piaristická 6, 969 01 Nitra, NR VUC
5) Obchodná akadémia, K.Kittenberga 2, 934 40 Levice, NR VUC
6) Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice, NR VUC
7) Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, TT VUC
8) Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany, TT VUC
9) Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica TT VUC
10) Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec, TT VUC
11) Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, TN VUC
12) Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš, ZA VUC
13) Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, BB VUC
14) Gymnázium, Alejova 1, Košice, KE VUC
15) Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina, PO VUC