EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Reakcie účastníkov

„Teoretické poznatky boli odovzdávané prirodzene, nie učebnicovo, a tým ľahšie zapamätateľne, kurz umožnil nadviazanie nových pracovných kontaktov.“

Kurz bol:.............. „použiteľný pre prax, zrozumiteľný, ucelený,...........“

Školiteľky zaujali: „ prezentačnými zručnosťami, aplikáciou každého kroku na konkrétnom príklade, prepojenie teórie s praxou, erudovaným výkladom, profesionálnym prístupom a pozitívnym naladením,......“