EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Projekty


Dnes je 27. máj 2020, meniny má Iveta

REGIO

REGIO - Regionálna akadémia

 

Akronym projektu: REGIO

Názov projektu: Regionálna akadémia (Z312011G198)

Názov a sídlo prijímateľa: Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur

Miesto realizácie:   Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,

                              Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP: 128 745,80,- EUR

Trvanie: od januára 2019 - do júna 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Opračného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minedu.gov.sk

Ciele projektu

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. 

Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania

Aktivity projektu: 

1. Tvorba vzdelávacieho programu Regionálna akadémia (2019)

- analýza vzdelávacích potrieb

- zostavenie programu a učebných materiálov

2. Realizácia vzdelávacieho programu Regionálna akadémia (2020)

- odučenie programu pre tri skupiny účastníkov