EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Ročný študijný program

Cieľom študijného programu je vzdelávať profesionálov v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja historických sídiel a objektov. Po úspešnom absolvovaní programu poslucháči disponujú systematickým a komplexným chápaním problematiky kultúrneho dedičstva. Prvý trimester štúdia je zameraný na teóriu a filozofiu, organizáciu a právne aspekty ochrany pamiatok; druhý trimester na metódy a techniky ich obnovy; tretí na ekonomické aspekty, strategické plánovanie a manažment kultúrneho dedičstva.

Stručná charakteristika programu:

* ročné štúdium, október až jún, v anglickom jazyku
* možnosť udelenia finančnej podpory vybraným poslucháčom
* rozvinutie odbornej angličtiny
* renomovaní domáci a zahraniční prednášatelia
* medzinárodná účasť poslucháčov
* priestor na diskusiu, výmenu vedomostí a skúseností
* odborné exkurzie, semináre, workshopy na Slovensku a v zahraničí
* možnosť individuálnej výskumnej práce
* prepojenie teórie a praktických skúseností
* zosúladenie ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva


Program spolupracuje s renomovanými inštitúciami:

* Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
* Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
* Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava
* Brandenburgská technická univerzita Kotbus, Nemecko
* Katolícka univerzita v Leuvene, Belgicko
* ICOMOS – Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, Francúzsko
* ICCROM – Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok, Taliansko

Vzdelávanie prebieha v historickom objekte „Turna“ vo Svätom Jure, kde sa nachádza tiež odborná knižnica a počítačové laboratóriá AINovy.

Kontakt: bhcd(at)ainova.sk alebo telefonicky na 02-44970 453