EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Sakrálne pamiatky Bratislavského samosprávneho kraja

Konferencia pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013, usporiadaná Bratislavským samosprávnym krajom v úzkej spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, pripravila AINova zborník - vydal ho Úrad BSK ako nepredajnú publikáciu určenú na propagačné účely:

 

Program konferencie