EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Obnova historických fasád - omietky a dekoratívne prvky fasád

V októbri 2016 zorganizovala AINova školenie zacielené na obnovu historických fasád.

Niekoľkodňové sústredenie pozostávalo z prednášok a tréningu praktickej obnovy, ktoré sa realizovalo na vybranom objekte vo Svätom Jure.

Počas školenia sa účastníci oboznámili s tradičnými technikami a materiálmi používa-nými pri obnove fasád historických objektov, vyskúšali si prácu s omietkami a nátermi na báze vápna, nanášanie omietky rôznymi spôsobmi a spoznali základné spôsoby sanácie vlhkosťou poškodenej omietky na objekte.

Vedenie kurzu a lektori:
Pavel Fabián
Danka Kukurová
Martin Déči

Garant projektu:
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

Fotogalériu z priebehu školenia si môžete pozrieť TU