EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Škola remesiel 2017 - vápenné omietky - I. školenie

     

V máji 2017 sme vo Svätom Jure realizovali ďalšie školenie, zamerané na obnovu fasád s použitím tradičných vápenných materiálov. Počas školenia bola obnovená fasáda domu na ulici Dr. Kautza ako aj mestská bránička, na ktorú nadväzujú mestské hradby.

Popri účastníkoch - remeselníkoch najmä z Bratislavského kraja, sa ho zúčastnili i poslucháči Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorí tu absolvovali odbornú prax.

Školenie prebiehalo pod vedením osvedčeného lektorského tímu - Danky Kukurovej, Pavla Fabiána  a Martina Dečiho.

Garantom projektu je doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Fotogalériu z priebehu školenia si pozrite TU