EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Obnova historických fasád - vápenné omietky - II. školenie

 

Na jeseň 2017 pokračovala Škola remesiel obnovou ďalšieho objektu v Pamiatkovej rezervácii Mesta Svätý Jur - priamo v centre, neďaleko radnice na Prostrednej ulici.

Škola bola opäť zameraná na tému obnovy historických fasád vápennými technológiami. Popri práci s nehaseným vápnom a výrobou tradičnej vápennej malty mali účastníci II. školenia možnosť vyskúšať aj prácu s novými, špecializovanými materiálmi produktov firmy Baumit z radu Sanova.

Na obnovovanej fasáde sa našlo niekoľko starších a hodnotných vrstiev omietok od neskoro renesančnej až po 19. storočie. Objekt prešiel zásadnou premenou, ktorá poukázala na potenciál kvalitnej obnovy tradičnej architektúry.

Školenie prebiehalo pod vedením skúseného lektora a odborníka na tradičné stavebné remeslá, Mgr. art. Miroslava Želiara.