EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


5. SlovakAid/ Bratislava Belgrade Fund (2005-2007)

Koncom roka 2005 sa začal projekt 4B - Bratislava-Belgrade-Brussels Bridge určený zástupcom štátnej správy zo Srbska. V rámci projektu sa uskutočnili 4 štvordňové semináre pre štátnych úradníkov srbskej štátnej správy, a tiež pre srbských žurnalistov poskytujúcich informácie o EÚ. Semináre sa konali vo Svätom Jure, v priestoroch AINova. O prístupovom procese SR do EÚ účastníkov poinformovali pracovníci slovenských ministerstiev, žurnalisti, zástupcovia MVO a iní, ktorí sa priamo zúčastnili rokovaní a vyjednávaní, či iným spôsobom vstúpili do prístupového procesu SR.
Projekt bol ukončený projektovým stretnutím zástupcov AINova a zástupcov Úradu vlády Srbska, Úradu pre európsku integráciu o budúcej spolupráci.
V rámci projektu AINova vydala príručku Vyjednávanie SR na ceste do EÚ. Príručka obsahuje chronologický prehľad prístupového procesu SR do EÚ, popis pridruženia a pristúpenia spolu s konkrétnymi prípadmi, prípadovú štúdiu aproximačného procesu v negociačnej kapitole 6 Hospodárska súťaž a popis negociácií s EÚ a negociačných techník.
Projekt skončil v máji 2007.