EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


6.SlovakAid/ UNDP Trust Fund (2004-2005)

"Posilnenie občianskej spoločnosti na Ukrajine, posilnenie susedstva Európskej únie". Cieľom projektu bola príprava trénerov, šíriteľov informácií o EÚ z radov občianskej spoločnosti na Ukrajine. Projekt sa realizoval v oblasti Bukovina za pomoci pracovníkov Bukovinského politického centra so sídlom v Černovci. Školenie bolo zostavené z piatich modulov: 1) inštitucionálny rámec EÚ, 2) tvorba politík EÚ, 3) vnútorný trh, 4) regionálna a iné spoločné politiky EÚ, 5) projektový manažment. Súčasťou boli tiež stretnutia so zástupcami slovenských MVO. Počet vyškolených trénerov je 57.