EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Spolupracujúce inštitúcie

Agroinštitút Nitra, vzdelávacie, poradenské a kongresové zariadenie MP SR, Nitra, Slovensko
Brandenburská technická univerzita, Kotbus, Nemecko
Bryggen Foundation, Bergen, Nórsko
Centrum pre európsku politiku, Bratislava, Slovensko
Dolnorakúska krajinská vláda, St. Pölten, Rakúsko
Europeum, Praha, Česko
Európske informačné centrum, Bratislava, Slovensko
Európsky inštitút pre verejnú správu, Maastricht, Holandsko
Európsky inštitút pre verejnú správu, Centrum pre sudcov a právnikov, Luxembursko
Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK, Bratislava, Slovensko
ICCROM / Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok, Taliansko
ICOMOS / Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, Francúzsko
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava,Slovensko
Katolícka univerzita v Leuven, Belgicko
Mestský úrad vo Svätom Jure, Slovensko
Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, Slovensko
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, Slovensko
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Bratislava, Slovensko
Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, Slovensko
Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva, Bratislava, Slovensko
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava, Slovensko
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, Slovensko
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava, Slovensko
SAMRS / Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, Bratislava, Slovensko
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Univerzita v Leidene, Holandsko
Univerzita v Limericku, Írsko
Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva pri Právnickej fakulte UK, Bratislava, Slovensko