EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Spolupracujúce inštitúcie

Program spolupracuje s renomovanými inštitúciami:

* Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
* Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
* Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava
* Brandenburgská technická univerzita Kotbus, Nemecko
* Katolícka univerzita v Leuvene, Belgicko
* ICOMOS – Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, Francúzsko
* ICCROM – Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a reštaurovania kultúrnych pamiatok, Taliansko