EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Výskum


Analýza efektívnosti spravovania bytového fondu v SR a návrh koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax

Za podpory Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.; Wüstenrot, a.s.; Nemeckého spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bývania a Rakúskeho federálneho ministerstva hospodárstva bol realizovaný projekt s názvom Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR a vývoj koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax.

Medzinárodný slovensko-nemecký výskumný projekt prebiehal od roku 2005. Cieľom bolo analyzovať efektívnosť správy bytového fondu na Slovensku, zostaviť návrh odporúčaní na zefektívnenie relevantného právneho rámca, a tiež vytvoriť koncepciu vzdelávania správcov bytového fondu. Odborným partnerom projektu bola nemecká organizácia InWIS. Projekt prebiehal za odbornej podpory Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., rakúskeho Federálneho ministerstva hospodárstva a tiež nemeckého Federálneho ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie. Projekt počas svojho trvania čerpal tiež z vedomostí a skúseností celej rady odborníkov z oblasti správy bytového fondu, ktorí pôsobili v Poradnej skupine projektu. Boli to zástupcovia rôznych profesijných združení správcov a tiež spoločenstiev vlastníkov bytov; zástupcovia odborných inštitúcií, spomínaných ministerstiev, experti z akademickej sféry a tiež z bankového sektora. Pri spracovaní návrhov na zefektívnenie relevantného právneho rámca spolupracovala AINova tiež so Slovenskou akadémiou vied a s Ústavom štátu a práva. Projekt v novembri roku 2007 ukončila záverečná konferencia, organizovananá Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Slovenskí partneri sa zhodli na tom, že projekt by mal pokračovať prípravou pilotného vzdelávacieho kurzu pre správcov bytového fondu. Oddelenie ORKD bolo poverené spracovaním a distribúciou slovenskej verzie záverečnej správy výskumného projektu a aktívnou pripravou pilotého kurzu.

Správa z projektu