EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Správa bytového fondu


Správa bytového fondu - akreditovaný vzdelávací program     

                                                                                           

Cieľom projektu je profesionalizácia správy bytového fondu v SR prostredníctvom školení správcov bytových domov a tiež budovanie všeobecného povedomia o dôležitosti údržby, obnovy a modernizácie bytových domov.

Vzdelávací program „Správa bytového fondu“ (v rozsahu 90 vyučovacích hodín) bol zostavený AINovou a vo februári 2017 získal akreditáciu MŠVVŠ SR.

Absolventi školení získajú vedomosti a zručnosti potrebné k profesionálnemu výkonu správy bytových domov. Zvláštny dôraz je kladený na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, komplexnej obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi (obyvateľmi) bytových domov a celkove zvyšovania kvality správy.

Vzdelávací program “Správa bytového fondu na Slovensku“ (akreditovaný MŠ SR v októbri 2012) prebiehal od začiatku roku 2013, kedy sa uskutočnil pilotný ročník a zrealizovali sa dve kolá vzdelávacieho programu, počas ktorých sa školilo 50 účastníkov - správcov bytových domov. V roku 2014 až 2016 sa akreditovaného vzdelávania zúčastnilo viac ako 200 správcov. V roku 2017 bol program reakreditovaný a počas roka 2017 prebehlo 5 ďalších kôl vzdelávacieho programu. Dodnes sa školilo cca 390 účastníkov z oblasti správy bytových domov.

Viac informácií k organizácii školení a možnosti prihlásenia nájdete TU.

Prihlášku na školenie nájdete TU.

Vzdelávací program zohľadnil aj výstupy medzinárodného výskumného projektu „ „Analýza efektívnosti spravovania bytového fondu a návrh koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax“, ktorý AINova realizovala vďaka finančnej podpore nemeckého Spolkového ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie, rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva a práce, a tiež Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Prvej stavebnej sporiteľne.

Zostavenie vzdelávacieho programu bolo spolufinancované z Fondu PSS, a. s. na rozvoj bytového hospodárstva SR. Pilotné spustenie kurzu bolo možné najmä vďaka podpore z Fondu PSS, a. s. a tiež z poisťovne UNIQA.