EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Štipendiá na aplikovaný výskum

V akademickom roku 2008/2009 boli vďaka podpore z Fondu PSS, a.s. udelené tri štipendiá na aplikovaný výskum, výskumné práce sa venovali nasledujúcim témam: 1. Krajina, ľudia a hodnoty – prieskum malokarpatského regiónu; 2. Katalóg stavebných a umelecko-historických prvkov tradičnej architektúry malokarpatského regiónu; Exteriérová prezentácia náučného chodníka vo Svätom Jure.

V akademickom roku 2005/2006 boli vďaka podpore z Fondu PSS, a.s. udelené tri štipendiá na aplikovaný výskum - jedno štipendium bolo udelené absolventke AINovy a dve štipendiá mladým odborníkom zo spolupracujúcich inštitúcií - z Pamiatkového úradu SR a Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Výskumné práce sa venovali nasledujúcim témam: Správa historického stavebného fondu s dôrazom na bratislavské bytové domy 1. polovice 20. storočia; Historické krovy a ich adaptácia na využitie podkroví v pamiatkovej rezervácii Svätý Jur; Manažment miestnych zdrojov - prípadová štúdia Svätý Jur.