EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Študentské práce

Trimestrálne práce
Poslucháči majú za úlohu spracovať trimestrálne práce na zvolenú tému v rozsahu približne 15 strán. Téma trimestrálnej práce je vecou výberu samotného poslucháča, avšak musí byť priebežne konzultovaná s vedecko-pedagogickým pracovníkom programu. Trimestrálne práce študenti predkladajú v písomnej forme skúšobnej komisii a následne ich verejne prezentujú (30 minút s 15 minútovou diskusiou). Cieľom je preveriť schopnosť formulovať problém, položiť zodpovedajúcu vedeckú otázku, vysloviť hypotézu, uskutočniť výskum a spracovať bibliografiu. úlohou teda nie je detailne spracovať vybranú tému, ale zvoliť správny odborný postup. Na konci každého akademického roka je najlepšia študentská práca v AINove odmenená Cenou Aleny Brunovskej.

Študentská práca odmenená cenou Aleny Brunovskej:
Vernacular Architecture in the Central Danube Region, Eva Hody, BHCD program 2000/2001

Ones and now

Preservation, Renewal and the Philosophy of Repair

Village Renewal and the Preservation of Rural Culture

Študentské práce 2007 - 2008

Conservation of Oblazy Site a Question of Authenticity

Modern Movenment Conservations

Redeveloping Industrial Heritage in Bratislava

Should Architectual Cubism be put on the WHS List

The Maintenance of Historical Buildings - Case of Carpentry in Svaty Jur

Understanding the Values of the Oblazy Site in Kvacinska Valley

Wooden Heritage of Vilnius

Študentské práce 2009 - 2010

Abandoned Buildings and Public Involvement

How to Restore on Historic Property in Slovakia

Legal Protection of Cultural Heritage

Legal Protection of Cultural Heritage Continued - Tax Incentives for Conservation

Peopling the Heritage

The Argument about the Cultural Heritage Value and its Assessment and Legal Consequences