EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Svätojurské dobrodružstvá

Programy pre žiakov 1.stupňa ZŠ, predškolákov v MŠ, detské centrá, tábory, školské výlety...


Dopoludňajšie programy pre deti predškolského a mladšieho školského veku (I. stupeň), prioritne určené pre deti mimo Svätého Jura, ktoré sem prídu na kratšiu dobu a chceli by spoznať mesto a jeho okolie hravou a dobrodružnou formou. Programy sa preto z veľkej väčšiny odohrávajú vonku (v meste a okolitej prírode) a ich súčasťou je aj zastávka v Informačnom centre.
Súčasťou programov je aj poznávanie svätojurského náučného chodníka.
Hrami deti sprevádzajú postavičky svätojurského dráčika a vinohradníckeho škriatka Silvána.


Odklínanie dráčika (zážitkovo- poznávacie dopoludnie)


Cieľom programu je zoznámiť deti pomocou rôznych hier, aktivít, kreatívnej tvorby a priameho „dotyku“ v teréne, s viditeľnými aj utajenými krásami a hodnotami mesta Svätý Jur a jeho najbližšieho okolia.

Deti vďaka programu spoznajú:

• centrum mesta
• príbeh o svätojurskom dráčikovi
• mestské hradby
• Informačné centrum
• povesť o Svätom Jurajovi
• vinohradnícku pivnicu
• gotický kostol sv. Juraja
• panorámu a štruktúru vinohradníckej krajiny so Svätým Jurom

Pozrite si fotogalériu

Stratený poklad škriatka Silvána (zážitkovo- poznávacie dopoludnie)

V tomto programe deti pomocou rôznych hier a aktivít spoznávajú typickú malokarpatskú vinohradnícku krajinu a hľadajú poklady ukryté v nej. Mapa škriatka Silvána ich nakoniec možno dovedie až k naozajstnému pokladu.

Program o tom:

• akú mapu namaľoval škriatok Silván
• čo rastie v našich viniciach
• prečo Juranov kedysi volali „hadári“
• čo je to „rúna“
• ako vyzerali vinice kedysi a ako dnes
• ako to bolo s Tureckou studničkou
• a kam vlastne Silván schoval svoj poklad.

Pozrite si fotogalériu