EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Cudzie jazyky


Terminológia EÚ

Špecializované EÚ kurzy v anglickom jazyku pre štátnych úradníkov realizujeme v úzkej spolupráci s odbornými pracovníkmi z oblasti európskej integrácie. Náplňou týchto kurzov je rozšírenie a upevnenie odbornej EÚ terminológie a ustálených spojení, podporenia komunikatívnych a prezentačných jazykových zručností a upevnenie znalostí o niektorých gramatických javoch.

Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Martu Jendekovú: marta.jendekova(at)ainova.sk