EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Tretí ročník programu 2018/2019

Aktuálne informácie pre školy zúčastňujúce sa na programe

Výsledky III. ročníka programu EPAS

11.4.2019

Milí uchádzači o hrdý titul "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu", ale tiež aj už držitelia tohto titulu - dá sa povedať, že sa blížime do finále. Tým vyvrcholením by mali byť riadne voľby našich slovenských poslancov a poslankýň do Európskeho parlamentu 25.5.2019. Ešte pred týmto termínom sme sa rozhodli, že spoločne otestujeme našu pripravenosť a zorganizujeme si voľby tak povediac na nečisto, teda tzv. simulované voľby. Všetky potrebné informácie k týmto "našim" voľbám - scenár, sprievodné a propagačné dokumenty- nájdete na tejto stránke pod linkom Simulované voľby do EP. Pripomíname, že termín na realizáciu týchto simulovaných volieb si vyberáte 2.3.6. alebo 7.mája 2019. Hneď po ukončení hlasovania, najlepšie ešte v ten istý deň, nám pošlete sken podpísanej Zápisnice, v ktorej budete informovať o výsledkoch. Len upozorňujeme, že nebudeme voliť konkrétne slovenské politické strany a ich kandidátov a kandidátky, ale žiaci si budú vyberať z 8 politických skupín, ktoré momentálne v Európskom parlamente existujú. Informácie o týchto skupinách nájdete v už spomínaných propagačných materiáloch - Vzdelávací materiál k eurovoľbám a Informačné listy.

21.9.2018

Sme radi, že sme vás takmer všetkých nových účastníkov, mohli osobne privítať na slavnostnom stretnutí v amfiteátri Právnickej fakulty UK v Bratislave. Pre istotu opakujeme, čo od vás na začiatku očakávame - vytvorenie ambasádorského tímu, ktorý bude mať za úlohu spraviť v priestoroch školy Informačný kútik o programe EPAS. Tiež sa spoločne zamyslite a navrhnite aktivity, ktorými počas celého školského roka zaujímavým spôsobom zviditeľníte vo svojom okolí (škola, obec...) život v EÚ, v Európskom parlamente. Harmonogram plánovaných aktivít nám pošlite do konca októbra.  

Senior ambasádorka I. ročníka programu EPAS pani Meszarosová poskytla zaujímavé informácie o možnostiach partnerskej spolupráce so školami v celej EÚ využitím tzv. eTwinningu:     Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. eTwinning  umožňuje nájsť partnerskú školu na realizáciu inovatívneho školského projektu v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace) kde sú minimalizované úniky informácií a výskyt spamov. To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania..

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov. Pracuje v bezpečnom virtuálnom priestore, .

Viac informacii a možnosť registrácie na www.etwinning.sk

14.9.2018

17.9.2018 o 10,00 sa v aule Právnickej fakultu UK uskutoční slávnostné stretnutie účastníkov programu EPAS. Bude to príležitosť odovzdať plakety novým ambasádorkým školám, ktoré sa o titul usilovali v školskom roku 2017/18, tiež dostanú svoje certifikáty senior a junior ambasádorky a ambasádori EP z týchto škôl. Stretnutie bude zároveň slávnostným zahájením III. ročníka projektu. Program stretnutia nájdete tu!

Pre nových uchádzačov o titul sme pripravili krátky Manuál, v ktorom sú zhrnuté informácie čo sa od vás v priebehu školského roka očakáva.

Na všetkých účastníkov stretnutia sa už tešíme!

16.7.2018

Hoci sú prázdniny v plnom prúde, Výberová komisia  vybrala na základe prihlášok a motivačných vyjadrení 26 škôl, ktoré sa v nasledujúcom školskom roku budú uchádzať o titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Na konci roka reprezentanti úspešných škôl získajú tiež certifikáty senior a junior ambasádorov a ambasádoriek EP.

Tu je zoznam nádejných adeptov:

1) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce, VÚC Prešov
2) Súkromné osemročné gymnázium, Košice, VÚC Košice
3) Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Lipt. Mikuláš, VÚC Žilina
4) Obchodná akadémia, Nitra, VÚC Nitra
5) Gymnázium Hansa Selyeho/ Selye János Gimnázium, Komárno, VÚC Nitra
6) Stredná odborná škola obchodu a služieb/ Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárno, VÚC Nitra
7) Hotelová akadémia, Košice, VÚC Košice
8) Súkromná stredná odborná škola Bukovecká, Košice, VÚC Košice
9) Stredná priemyselná škola dopravná, Košice, VÚC Košice
10) Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice, VÚC Košice
11) Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice, VÚC Košice
12) Stredná zdravotnícka škola, Košice, VÚC Košice
13) Spojená škola, Prešov, VÚC Prešov
14) Súkromná spojená škola, Kežmarok, VÚC Prešov
15) Gymnázium, Dubnica n/Váhom, VÚC Trenčín
16) Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava, VÚC Bratislava
17) Obchodná akadémia, Dolný Kubín, VÚC Žilina
18) Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany, VÚC Trnava
19) Gymnázium, Giraltovce, VÚC Prešov
20) Obchodná akadémia, Poprad, VÚC Prešov
21) Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad-Matejovce, VÚC Prešov
22) Gymnázium, slovenskojazyčná sekcia Veľké Kapušany, VÚC Košice
23) Gimnázium, maďarskojazyčná sekcia Veľké Kapušany, VÚC Košice
24) Stredná odborná škola, Žarnovica, VÚC Banská Bystrica
25) Gymnázium, Rajec, VÚC Žilina
26) LEAF Academy Bratislava, VÚC Bratislava