EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Tu je moje miesto I

Programy pre žiakov 1.stupňa ZŠ

Ako vzniká mesto
2 hodinový interkaktívny program v Informačnom centre vo Svätom Jure.

Cieľom programu je zoznámiť deti s rôznymi podmienkami (prírodnými, sociálnymi...) potrebnými k vzniku a vývoju miest, s procesmi, akými sa mesto rozširuje, s rôznymi typmi architektúry, špecifickými pre mestské prostredie.

Náplň programu:

  • Rozprávanie o krajine a o tom, ako a prečo vznikne mesto.
  • Rozličné typy miest.
  • Stavanie mesta zo stavebnice: cesty, námestie, kostol, hrad, kaštieľ, opevnenie.
  • Kreatívne hry.
  • Prechádzka mestom s výkladom o jeho vzniku a významných stavbách v nadväznosti na predchádzajúcu časť programu.

Ďaľšie informácie

Pozrite si fotogalériu