EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Konzultácie


Dnes je 9. apríl 2020, meniny má Milena

Konzultácie pri tvorbe projektu, pri jeho implementácií administrácií a pri záverečnom vyúčtovaní a hodnotení

Okrem interaktívneho kurzu Tvorba a manažment projektov, ktorý ponúkame, môžete využiť aj naše konzultačné služby. Môžeme byť s Vami od začiatku, kedy máte len nápad, čo by ste chceli, resp. čo by bolo potrebné robiť, až do úspešného konca, kedy budete vidieť reálne výsledky.


Poradíme Vám:

 • Ako a odkiaľ získať finančné prostriedky na projekt
 • Ako sa orientovať v možnostiach získavania finannčných zdrojov pre Vaše projektové nápady
 • Čo je potrebné si všímať a načo sa zamerať pri rozhodovaní, do ktorej „výzvy“ je Váš projektový nápad vhodný
 • Ako a kde získať potrebné informácie o fondoch EÚ, prípadne iných fondoch
 • Ako a kde nájsť vhodných pratnerov do projektu
 • Ako prispôsobiť to, na čo chcete získať financie, tomu, čo požadujú od Vás pravidlá výzvy
 • Ako si správne urobiť analýzu problémov a zadefinovať reálne ciele, ktoré chcete dosiahnuť
 • Ako sa správne rozhodnúť, ktoré z cieľov budú cieľmi Vášho projektu
 • Ako zostaviť projektovú prihlášku
 • Ako úspešne implementovať a riadiť projekt
 • Ako zabezpečiť udržateľnosť projektu do budúcnosti

Prečo sa rozhodnúť pre konzultácie a nie pre zostavenie rovno celého projektu?

 • Ušetríte finančné prostriedky
 • Počas procesu prípravy projektu aj jeho implementácie sa budete učiť a postupne zdokonaľovať
 • Zabránite tomu, aby Vám niekto iný zadefinoval ciele, ktoré nebudete reálne schopný dosiahnuť
 • Počase budete môcť sami riadiť proces prípravy projektov a sami ich budete úspešne zostavovať

Čo je projekt ?

Projekt je súbor aktivít zameraných na dosiahnutie jasne špecifikovaných cieľov v rámci stanoveného času a s určenými finančnými prostriedkami. Projekt musí zrealizovať stanovené ciele v rámci určitého časového úseku s presne vymedzenými finančnými prostriedkami a personálnymi zdrojmi.

Čo je logický rámec projektu?

Metodika logického rámca projektu bola vytvorená na konci šesťdesiatych rokov ako pomocný nástroj Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj. Nástroj bol vytvorený za účelom zlepšenia plánovania a hodnotenia projektov. Logický rámec projektu umožní systematickú a logickú definíciu úrovní projektu, cieľov a väzieb medzi nimi, indikáciu dosiahnutých cieľov a taktiež monitoring externých faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnú prípravu a implementáciu projektu.

Čo je logická matica projektu?

Logická matica projektu je spôsob prezentácie nevyhnutnosti a dôležitosti projektu v komplexnej a všeobecne jasnej podobe. Je to vizuálny výstup (vizualizácia) logického rámca projektu. Je to dôležitý nástroj plánovania projektu. Logická matica projektu umožňuje systematické a logické zostavenie úrovní projektu a jeho cieľov a zadefinovanie ich vzájomných interakcií. Umožňuje tiež indikáciu dosiahnutých cieľov a monitorovanie vonkajších faktorov vplývajúcich na úspešnú prípravu/chod projektu.