EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Obnova historického centra Svätého Jura

Už od roku 2016 prebieha spoločný projekt Mesta Sv. Jur a AINovy, ktorého cieľom je pomôcť vlastníkom historických objektov v centre mesta realizovať ich obnovu. K napĺňaniu tohto cieľa prispieva aj Škola tradičných stavebných remesiel - praktická časť školení prebieha na vybraných objektoch v meste.

V Bratislavskom kraji boli vyhlásené za pamiatkové rezervácie iba dve lokality: Bratislava a Svätý Jur. Postavenie Sv. Jura v rámci kraja je teda v tomto zmysle naozaj výnimočné. Na Slovensku je celkom 28 pamiatkových rezervácií. Pri obnove objektov v týchto lokalitách sú na ich vlastníkov (prípadne správcov) kladené vyššie nároky. Štátna podpora (prostredníctvom Ministerstva kultúry SR) je však možná len v prípade národných kultúrnych pamiatok (ďalej ako NKP). V prípade pamiatkovej rezervácie Svätý Jur má štatút NKP len niekoľko objektov a obnova ostatných je len v réžii ich vlastníkov. Obnova historických objektov si tiež často vyžaduje postupy a materiály, ktoré nie sú ľahko dostupné. Cieľom projektu je preto vyškoliť remeselníkov z regiónu; pomôcť vlastníkom pri realizácii obnovy historických objektov tak, aby spĺňali nároky pamiatkovej starostlivosti a v neposlednom rade tiež prispieť k postupnému zatraktívneniu centra mesta.

Tu si prečítate celý Žurnál o obnove historického centra Svätého Jura:

prvé číslo žurnálu z roku 2017;

a druhé číslo žurnálu z roku 2018.