EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | Predsedníctvo SR
v Rade EÚ
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, KOMUNITNÉ AKTIVITY POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vitajte v Academii Istropolitane Nove!

Poslaním nášho občianskeho združenia je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností pre našich partnerov a tým podporovať ich aktívnu úlohu v ďalšom rozvoji regiónu a Slovenska, so zvláštnym dôrazom na zachovanie a propagáciu jeho kultúry.

---------------------------------------

Podporte naše občianske zduženie,

darujte nám 2% dane


Názov: Academia Istropolitana Nova
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
IČO: 317 55 976
DIČ: 2020992193
IČ DPH Sk: 2020992193
Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2320 6215

Na čo sme použili 2% z roku 2011

Postup krokov na poukázanie 2%
1) Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby
2) Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
3) Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

TLAČIVÁ na stiahnutie z www.rozhodni.sk.


Dlhodobí podporovatelia inštitúcie
Prvá stavebná sporiteľňa | UNIQA poisťovňa | Price Waterhouse Coopers | Rakúske kultúrne fórum | Nadácia Tatra banky | Bratislavský samosprávny kraj