EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Ambasádorská škola EP                    

NOVINKA

Ak máte zaujem o program EPAS, ak chcete vedieť čo zaujímavé pripravuje KEP pre stredné školy, navštívte stránku Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 

Výsledky III. ročníka EPAS za školský rok 2018/19 :)

Pozývame všetky školy do simulovaných eurovolieb!

Naučíme sa niečo viac o európskom politickom priestore a v máji 2019 budeme voliť európske strany v EP...

POZVÁNKA

Realizačný tím programu EPAS  pozýva všetky stredné školy do ďalšieho programu, ktorý naň obsahovo nadväzuje. Aktívni učitelia, učiteľky spolu so žiačkami a žiakmi budú mať možnosť zúročiť nadobudnuté skúsenosti a stať sa súčasťou progresívnej "Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry"

Informačný leták o projekte AmbEDK

VÝZVA
Zaujímavá príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho

Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017-2019 uskutoční aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 60 stredných škôl. Využite aj Vy príležitosť zapojiť sa do programu. Je to príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení!

Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí!

Prečo by ste sa mali prihlásiť do programu? Pozrite si krátky záznam zo stretnutia študentov so zástupcami Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP), poslancami EP a organizátormi programu.