EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Dnes je 29. marec 2017, meniny má Miroslav

Ambasádorská škola EP

                        

VÝZVA
Nová príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej Únie a prečo Európska únia vôbec vznikla.

Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017-2019 uskutoční aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 50 stredných škôl. Využite aj Vy príležitosť zapojiť sa do programu. Je to príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení!

Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí!

Podmienky účasti škôl v programe EPAS

Do programu sa môže prihlásiť každá stredná škola. Možnosti programu sú obmedzené, odborná komisia bude musieť uskutočniť výber. V zostave zúčastnených škôl budú adekvátne zastúpené rôzne druhy a typy škôl, so sídlom v rôznych regiónoch Slovenskej republiky.

Významným faktorom pri výbere bude samozrejme aj vaša vlastná motivácia. Každý školský rok počas trvania programu sa počíta so zapojením cca 15 nových škôl. Všetky zapojené školy ostávajú súčasťou programu po celý čas.

Úlohou učiteľa alebo učiteľky vybranej školy bude pôsobiť ako senior ambasádor alebo senior ambasádorka Európskeho parlamentu (ďalej “EP”). Niekoľko žiačok a žiakov, ktorí prejavia záujem, budú vymenovaní za junior ambasádorov a junior ambasádorky EP. V škole spoločne vytvoria informačné miesto o EÚ, ktoré bude sprostredkúvať poznatky prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a pod. Každý rok spolu so žiačkami a žiakmi Senior ambasádori a ambasádorky zorganizujú niekoľko aktivít súvisiacich s EÚ, najmä v rámci osláv 9. mája - Dňa Európy.

Školy, ktoré sa chcú zapojiť do programu, vyplnia a odošlú prihlášku, v ktorej uvedú aspoň jedného senior ambasádora alebo senior ambasádorku EP (učiteľ, učiteľka, maximálne 2 osoby). Učitelia a učiteľky z vybraných škôl budú informovaní o rozhodnutí odbornej komisie a pozvaní na odborné školenie v Bratislave zameraného najmä na: vyučovacie moduly o EÚ a EP v kontexte školského vzdelávacieho programu, motiváciu a spôsob výberu ambasádorských žiačok a žiakov, prípravu aktivít, podmienky získania certifikátu a plakety. Učiteľky a učitelia si na školení osvoja aj základné fakty o EÚ.

Školy zúčastnené v programe dostanú učebný materiál a budú mať priestor na výmenu najlepších postupov.

Žiaci a žiačky sa môžu s vedomosťami, ktoré získali, podeliť s ďalšími spolužiakmi a spolužiačkami vo svojom ročníku, triede alebo škole. Ako to spravia, bude na nich! Môžu za to získať titul junior ambasádorky a junior ambasádora EP a škola ich môže primerane motivovať.

Prvý ročník (2016/2017) 3-ročného programu sa začal s oneskorením úvodným stretnutím účastníkov s organizátormi programu v priestoroch IKEP 17.3.2017.

Uzávierka prihlášok pre druhý ročník programu (2017/2018) bude 15. júna 2017.

Uzávierka prihlášok pre tretí ročník programu (2018/2019) bude 15. júna 2018.

Prihlášky prijímame priebežne. Všetky prihlásené školy ostávajú v databáze pre ďalšie kolá výzvy.

Adresa na zasielanie prihlášok: es@ainova.sk (Marta Jendeková)

Školy, ktoré sa úspešne zapoja do programu, získajú certifikát a plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Skupine junior ambasárodov a junior ambasádoriek školy, ktorá bude v danom ročníku vyhodnotená ako najlepšia, bude ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo v rámci Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Senior ambasádori a ambasádorky tejto školy budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.

Uchádzajte sa o šancu byť školou s titulom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!

V Bratislave 20.3.2017

Prihláška (pdf)

Prihláška (Word)