EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Cudzie jazyky


Cudzie jazyky

V súčasnosti sa ovládanie cudzích jazykov stáva čoraz dôležitejším javom. Hoci je štúdium jazykov často zdĺhavý a časovo náročný proces, je kľúčom k úspešnej komunikácii. Umožňuje nám nielen nezávisle cestovať, ale zároveň nám ponúka možnosť preniknúť do kultúr iných národov a lepšie porozumieť ich histórii a mentalite. Ľudia sa učia cudzie jazyky z profesijných, akademických, osobných, pracovných, rekreačných alebo praktických dôvodov. Našou snahou je zdôrazniť význam a potrebu ovládania cudzích rečí prostredníctvom realizácie kurzov, školení a seminárov v anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade záujmu však vieme flexibilne reagovať a pripraviť vzdelávacie aktivity v požadovanom jazyku.