EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Úvodná stránka


Darujte nám 2% dane

Názov: Academia Istropolitana Nova
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
IČO: 317 55 976
DIČ: 2020992193
IČ DPH Sk: 2020992193
Bankové spojenie: 2623206215/1100

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - používa
VYHLÁSENIE (NOVÉ, EDITOVATEĽNÉ! PDF), alebo
Vyhlásenie FO_2015_verzia 1 (EDITOVATEĽNÉ PDF, umožňuje vytlačiť údaje, nie však uložiť) a
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015 (editovateľné DOC)
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2015 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2015 (word)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca 2015 (word)
PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCA
POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY