EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Druhý ročník programu 2017/2018

Aktuálne informácie pre školy zúčastňujúce sa na programe3.7.2017
Organizačný tím programu EPAS srdečne víta nových uchádzačov o titul a plaketu - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.
Pred tým ako sa s chuťou pustíte do vašich aktivít v rámci programu EPAS, sú pred vami zaslúžené prázdniny. Naše úvodné stretnutie, na ktorom si vysvetlíme všetky potrebné podrobnosti o programe, sa uskutoční 29. septembra 2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Na tomto stretnutí budete mať príležitosť sa stretnúť aj s minuloročnými úspešnými senior ambasádorkami a ambasádormi, ktorí si prídu prevziať plakety pre svoje školy a osvedčenia pre seba a svoje junior ambasádorky a ambasádorov. Tiež to bude výborná príležitosť počas obeda si vymeniť zaujímavé skúsenosti.


Účastníci druhého ročníka programu:
1/ SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava, BA VUC
2/ Prvé súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, BA VUC
3/ Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava, BA VUC
4/ Súkromná str. odb. škola podnikania, Holleho 1380, 905 01 Senica, TT VUC
5/ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín, TT VUC
6/ Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske, TN VUC
7/ Stredná odborná škola, I.Krasku 491, 020 32 Púchov, TN VUC
8/ Gymnázium V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza, TN VUC
9/ Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy, NR VUC
10/ Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce, NR VUC
11/ Stredná priemyselná škola, Novomestského 5/24, 036 36 Martin, ZA VUC
12/ Str. odb. škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Lipt. Mikuláš, ZA VUC
13/ Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno, BB VUC
14/ Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, BB VUC
15/ Hotelová akadémia, Baštova 32,080 05 Prešov, PO VUC
16/ Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 06601 Humenné, PO VUC
17/ Obchodná akadémia, Volgoradská 3, 080 74 Prešov, PO VUC
18/ Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 06901 Snina, PO VUC
19/ Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit, PO VUC
20/ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, KE VUC