EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Druhý ročník programu 2017/2018

Aktuálne informácie pre školy zúčastňujúce sa na programe

2.7.2018 (zaslúžené prázdniny začínajú)

V týchto dňoch sme ukončili hodnotenie škôl, ktoré sa zúčastnili II. ročníka programu. Hodnotenie sa uskutočnilo na základe vopred stanovených kvantitatívnych/formálnych aj kvalitatívnych kritérií. Pri získavaní podkladov pre hodnotenie sme obdobne ako v prvom ročníku programu prihliadali na informácie nadobudnuté od senior ambasádorov/ambasádorov, ako aj junior ambasádorov/ambasádoriek. Kľúčovým prvkom hodnotenia boli návštevy škôl na mieste. Programový tím v mesiacoch máj a jún (presnejšie v rozpätí 13.5. – 13.6.2018) postupne navštívil 14 hodnotených škôl. Zvyšných 6 škôl, ktoré sa v priebehu školského roka písomne ospravedlnili a z programu vystúpili, sme nehodnotili, a teda ani nenavštívili. Na každej škole strávil tím približne 2-3 hodiny. Výsledky hodnotenia nájdete TU! Slávnostné ukončnie II.ročníka programu, spojené s odovzdávaním plakiet a certfikátov úspešným školám a ich ambasádorom ambasádorkám, sa uskutoční 17.9.2018 v aule Právnickej fakulty UK v Bratislave.

20.3.2018 (prvý jarný deň :o)

Intenzívne pripravujeme a tešíme sa na 2.spoločné pracovné stretnutie s Vami. Uskutoční sa 23.3.2018 v Informačnom centre EP v Bratislave. Okrem pripraveného programu v rámci ktorého sa stretnete aj s poslancami EP Monikou Flašíkovou-Beňovou, Annou Záborskou a Vladimírom Maňkom, budete mať možnosť diskutovať s niektorými minuloročnými úspešnými ambasádormi.

Program stretnutia

27.11.2017

Sme radi, že už máte k dispozícii vytlačené učebné materiály, ktoré rozposielala Informačná kancelária EP (IKEP).
S nimi súvisí aj predpoklad, že ste si na škole vytvorili informačný kútik, ktorý bude k dispozícii žiakom, učiteľom ale aj návštevníkom školy počas celého školského roka. Samozrejme najlepšie bude, ak sa informačný kútik stane zdrojom aktuálnych informácií o dianí v EÚ aj v budúcnosti, po ukončení tohto ročníka programu EPAS.

Chceli by sme vás požiadať, aby ste si naplánovali EPAS aktivity a vytvorili si ich harmonogram. Pokojne sa inšpirujte nápadmi minuloročných absolventov programu (nájdete ich napr. na facebooku), alebo sa s nimi môžete skontaktovať – zoznam účastníkov s adresami nájdete na tejto webstránke. Dokument môže byť celkom krátky, heslovitý, bez podrobností o plánovaných aktivitách (uveďte aj aktivity už realizované). Takýto harmonogram nám prosím pošlite mailom do 15.12.2017.

Pripomíname, aby ste o svojich už realizovaných aktivitách informovali na vašom facebooku s uvedením slovného spojenia @AmbasadorskeSkoly EP . Školám, ktoré už takto dali o sebe vedieť, gratulujeme...

Do pozornosti dávame výzvu centrálneho EPAS, ktorá očakáva od škôl, ktoré sa uchádzajú o titul Ambasádorská škola EP, krátke video (1 minúta) o škole, tzv. predstavenie školy. Môže byť natočené v slovenskom jazyku s anglickými titulkami. Fantázii a kreativite sa medze nekladú . Prosím majte na pamäti, že všetci, ktorí budú účinkovať vo videu si musia byť vedomí toho, že snímka bude zverejnené na facebooku a súhlasia s týmto. Tiež hudba, ktorá sa prípadne vo videu použije, je voľne k dispozícii na takéto používanie. Video by malo byť hotové najneskôr v čase našich kontrolných návštev pred ukončením tohto ročníka – v máji 2018.

Tiež pripomíname jednu z podmienok pozitívneho hodnotenia školy – osloviť a získať ďalšiu strednú školu na účasť v programe nasledujúci školský rok, 2018/2019. Prosím myslite na to, keď sa stretávate s kolegami z iných škôl :o).

Už len posledná poznámka, na našej webstránke do kolónky Informačné zdroje o EÚ pribudli materiály tematicky zamerané na Ľudské práva a vzdelávanie o nich.

18.10.2017

Dúfame, že vás slávnostné ukončenie 1. ročníka a zároveň zahájenie 2. ročníka programu EPAS inšpirovalo a "nabudilo", aby ste sa s chuťou pustili do aktivít, ktoré prinesú informovanosť o činnosti Európskeho parlamentu a podporia naše aktívne členstvo v EÚ. Je dobré, keď na úvod dáte o sebe vedieť vytvorením informačného kútika, ktorý môže pomôcť aj pri budovaní vášho ambasádorského tímu. Aby sme sa o vás dozvedeli, informujte o vašej činnosti na svojom facebooku, webstránke. Do textu nezabudnite vložiť @AmbasadorskeSkoly EP (Ambasádorské školy Európskeho parlamentu)

Sľúbené učebnice a metodické pokyny k nim, by mali k vám poštou doraziť v dohľadnom čase. Súčasťou balíka budú aj propagačné a informačné materiály, ktoré má k dispozícii Informačná kancelária EP na Slovensku.

Rady na úvod našej spolupráce (dostali ste ich aj na stretnutí) nájdete tu.


25.9.2017

V Bratislave 29.9.2017 o 10,00 na pôde Právnickej fakulty UK v priestoroch tzv. Amfiteátra bude slávnostne zahájený 2.ročník programu EPAS. Súčasťou tejto malej slávnosti bude aj odovzdávania plakiet úspešným školám z 1. ročníka programu, a tiež certifikátov jednotlivým senior a junior ambasádorom a ambasádorkám z týchto škôl. Stretnutie je príležitosťou zoznámiť sa s organizátormi programu, ktorí vám budú nápomocní pri plnení podmienok, aby ste o rok i vy získali pre vašu školu titul Ambasádorská škola EP.

Program stretnutia3.7.2017
Organizačný tím programu EPAS srdečne víta nových uchádzačov o titul a plaketu - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.
Pred tým ako sa s chuťou pustíte do vašich aktivít v rámci programu EPAS, sú pred vami zaslúžené prázdniny. Naše úvodné stretnutie, na ktorom si vysvetlíme všetky potrebné podrobnosti o programe, sa uskutoční 29. septembra 2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Na tomto stretnutí budete mať príležitosť sa stretnúť aj s minuloročnými úspešnými senior ambasádorkami a ambasádormi, ktorí si prídu prevziať plakety pre svoje školy a osvedčenia pre seba a svoje junior ambasádorky a ambasádorov. Tiež to bude výborná príležitosť počas obeda si vymeniť zaujímavé skúsenosti.


Účastníci druhého ročníka programu:
1/1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava

2/ SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava, BA VUC
3/ Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava, BA VUC
4/ Súkromná str. odb. škola podnikania, Holleho 1380, 905 01 Senica, TT VUC
5/ Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín, TT VUC
6/ Gymnázium, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske, TN VUC

7/ Stredná odborná škola, I.Krasku 491, 020 32 Púchov
8/ Gymnázium V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza, TN VUC
9/ Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy, NR VUC
10/ Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce, NR VUC
11/ Stredná priemyselná škola, Novomestského 5/24, 036 36 Martin, ZA VUC
12/ Str. odb. škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Lipt. Mikuláš, ZA VUC
13/ Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno, BB VUC
14/ Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, BB VUC
15/ Hotelová akadémia, Baštova 32,080 05 Prešov, PO VUC
16/ Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 06601 Humenné, PO VUC
17/ Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 06901 Snina, PO VUC
18/ Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit, PO VUC
19/ Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance, KE VUC