EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


1.E-EdUcAtED - E-Learning on EU - Adult Education for Teachers (GRUNDTVIG projekt)

FINAL REPORT - PUBLIC PART


Partnerstvo 7 inštitúcií bolo založené s cieľom vypracovať e-learningový kurz pre pedagógov a iných pracovníkov v oblasti vzdelávania.

Projekt začal v novembri 2008 stretnutím partnerov v Prahe a bol ukončený medzinárodnou konferenciou v máji 2010 vo Svätom Jure.

Cieľom projektu, finacovaného s podporou Európskej komisie, bolo vytvorenie on-line kurzu o vybraných témach z oblasti Európskej únie pre cieľovú skupinu stredoškolských učiteľov, školiteľov dospelých a učiteľov odbornej prípravy.
Výhodou kurzu je jednoduchá technická prístupnosť. Kurz využíva moderné nástroje učenia sa a dáva účastníkom príležitosť zlepšiť si nielen svoje akademické znalosti, ale aj digitálne, jazykové zručnosti a navzájom si vymieňať svoje skúsenosti a názory.
Na metodológii kurzu sa svojimi skúsenosťami a znalosťami podieľalo 7 partnerov, ktorí sú aktívni v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania.
Výsledný produkt odráža špeciálne potreby cieľovej skupiny. Ponúka časovú flexibilitu, príležitosť komunikovať s partnermi z iných členských krajín aj prostredníctvom diskusných fór. Kurz ponúka možnosť vybrať si pracovný jazyk – buď materinský alebo jeden zo siedmich jazykov partnerov.
Kvalitu produktu potvrdila aj vypracovaná analýza potrieb, skúšobný workshop a medzinárodná konferencia s účasťou predstaviteľov cieľovej skupiny a osôb zodpovedných za vzdelávanie na európskej, národnej a miestnej úrovni.
Valorizácia výsledkov projektu bola zabezpečená komplexnou stratégiou šírenia a ďalšieho využívania informácií v minimálne siedmich krajinách.

Partnermi projektu boli:
AINova, Svätý Jur, SK
European Institute of Public Administration Luxembourg, LU
Institute pro evropskou politiku EUROPEUM, Praha, CZ
Spanish Confederation of Education and Training Centres, Madrid, ES
Auxilium, Graz, AT
Romanian Society for Lifelong Learning, Bucharest, RO
The Academy of Humanities and Economics, Lodz, PL

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci programu celoživotného vzdelávania dospelých GRUNDTVIG do výšky 75%.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).


Navštívte našu stránku E-EdUcAtED

Kurz medialne podporuje Úspešná škola (článok) a personalistika.sk (článok)