EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


3.E-LAMP - Spotlight on learning, access, methodology and pedagogic in E-learning 2007 - 2009

V Európe sa prístup k vzdelávaniu dospelých v značnej miere líši. Naše skúsenosti však ukazujú, že všetky krajiny sa intenzívne zaoberajú otázkou poskytovania vzdelávania pre dospelých a rozvíjaniu ich kompetencií.
Za jeden zo spôsobov považujeme E-vzdelávanie, pomocou ktorého možno osloviť účastníka, ktorý by inak nemal prístup k vzdelávaniu, alebo by sa nerozhodol zúčastniť sa ponúkaného vzdelávania.
V posledných rokoch inštitúcie vyvinuli nové spôsoby pracovania s množstvom foriem dištančného vzdelávania a kombinovaného vzdelávania. V projekte E-LAMP chceme pomocou partnerov preskúmať a analyzovať metodológiu a pedagogický aspekt súčasných e-vzdelávacích kurzov s cieľom podeliť sa o dobré skúsenosti a vyvinúť nové spôsoby používania existujúceho softvéru, so zámerom viac sa orientovať na študujúceho, resp. účastníka.

Podstatou projektu je, že zučastnené krajiny s individuálnymi kultúrami vzdelávania sa delia o vedomosti a poznatky a navrhujú spoločné najlepšie skúsenosti v oblasti metodológie e-vzdelávania. Partnerstvo sa zameriava na problematiku e-vzdelávania z pedagogického a metodologického hľadiska, nie na softvér. Partneri vytvorili dotazník pre učiteľov, študentov a účastníkov vzdelávania partnerských inštitúcií pre získanie potrebných a hodnotných údajov. Ich cieľom je aj vypracovanie hodnotiaceho nástroja na vzájomné porovnanie, čím sa zabezpečia spoločné hodnotiace kritériá. Ďalším výstupom bude SWOT analýza súčasných vzdelávacích tradícií a postupov v zúčastnených inštitúciách. Výsledky dotazníkového prieskumu budú mať podobu odporúčaní, ktoré budú vyskúšané v existujúcich kurzoch e-vzdelávania v partnerských inštitúciách.
Nemožno nespomenúť že cieľom projektu je aj posilnenie harmonizácie v systémoch učebných procesov v krajinách EÚ podľa požiadaviek Bolonského procesu.
Partnerstvo osloví veľa cieľových skupín ako sú učitelia a tútori vzdelávania dospelých, autori štúdijných materiálov, manažéri vdelávania dospelých, ľudia s osobitými potrebami, ľudia v systéme vyššieho vzdelávania, nezamestnaní a pod.

Globálnym cieľom tohto partnerstva je zabezpečiť dospelým možnosť zlepšiť svoje vedomosti a kompetencie prostrednictvom uľahčeného prístupu k vzdelávaniu.

Organizácie zapojené do partnerstva:
Academia Istropolitana Nova, Slovenská Republika
Vanajaveden Opisto, Fínsko
VUC Nordjylland, Dánsko
Ümit Egitim Gönüllüleri Dernegi, Turecko
Murad & Murad gmbh, Rakúsko
Oslo Voksenopplæring Åsen, Nórsko
Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki, Grécko

Jednotlivé projektové stretnutia sa vždy konajú v jednej z krajín partnerov projektu nasledovne:
1. Slovenská republika - Bratislava
2. Rakúsko - Viedeň
3. Nórsko - Oslo
4. Fínsko - Hammenlinna
5. Dánsko - Aalborg
6. Grécko - Thessaloniki
7. Turecko - Afyon

V poradí piate stretnutie partnerov sa uskutočnilo v Dánsku v meste Aalborg 16.-17. januára 2009, ktorého sa zúčastnili šiesti partneri.
Prvý deň stretnutia:
- prezentácia výsledkov dotazníka o E-vzdelávaní
- hodnotenie výsledkov dotazníka po prezentácií
- prezentácia kurzu - Grécko
- prezentácia kurzu - Rakúsko
- prezentácia kurzu - Slovensko
- prezentácia kurzu - Dánsko
Druhý deň stretnutia:
- prezentovanie nového typu plánovania kurzov vo vzdelávacej inštitúcií v Dánsku
- hodnotenie prezentovaných kurzov z predchádzajúceho dňa stretnutia
- hodnotenie a navrhovanie zlepšení spoločnej web stránky E-LAMPu
- hodnotenie projektového stretnutia
- sumarizácia, výsledky a dohody vyplývajúce zo stretnutia partnerov.

Foto: Aalborg, Dánsko 2009