EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


E-learning

Online vzdelávanie (e-learning) dáva účastníkom viac možností organizovať svoje štúdium podľa individuálnej potreby. Účastníci kurzu sa môžu sami rozhodnúť kedy budú študovať a koľko času budú štúdiu venovať. Pri štúdiu môžu využívať podporu tútorov, ktorí odpovedajú na ich otázky. Študenti môžu medzi sebou komunikovať, diskutovať na zaujímavé témy. Okrem samoštúdia na internete, účastníci kurzu sa stretávajú na kontaktných seminároch, počas ktorých si doplnia informácie zaujímavými prednáškami a diskusiou na vybrané témy. Tiež majú možnosť osobných konzultácií s tútormi.

AINova sa venuje online vzdelávaniu prakticky od roku 2002 – niekoľko európskych projektov nám pomohlo oboznámiť sa a vyskúšať si metodológiu dištančného vzdelávania. Tím európskych záležitostí postupne prešiel od prípravy niekoľkých modulov venovaných európskej integrácii, k vlastným samostatným kurzom – v rámci projektu ESF v rokoch 2006-2008 a projektu E-educated, ktorý skončil v roku 2010. V priebehu týchto projektov prebehli pilotne aj kurzy predovšetkým pre učiteľov a školiteľov, od ktorých sme získali pripomienky k obsahovej a formálnej stránke kurzov.

Bližšie informácie o obsahu a metóde kurzu E-educated môžete nájsť TU.

V súčasnosti pracujeme na tvorbe a pilotovaní kurzu ESchool4S - vzdelávanie k trvalej udržateľnosti v Dunajskom regióne. Viac informácií nájdete tu.