EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Industriálne a technické pamiatky a areály Bratislavskej župy

V poradí už šiesta konferencia, ktorú organizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou pri príležitosti podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.
Rok 2015 je v Európe venovaný pamiatkam industriálneho dedičstva s cieľom poukázať na korene súčasného priemyslu a technológií.

História Bratislavského regiónu je za posledných 200 rokov úzko spätá s rozvojom priemyslu a industrializácia sa výrazne podieľala na formovaní jeho súčasnej podoby a života. Zámerom bolo predostrieť prierez témou industrializácie, cez jej historický kontext, zmapovanie a pamiatkovú ochranu a popri mnohých užšie zameraných výskumoch priniesť tak ucelenejší pohľad na vývoj a stav industriálneho dedičstva v Bratislavskom kraji.

Konferencia prebiehala v Bratislave v objekte Starej pradiarne, ktorá je dnes chránená ako Národná kultúrna pamiatka. Tento objekt je aj symbolickou výzvou najmä pre našu generáciu skúsiť zachovať a priviesť k novému životu dnes už často opustené a chátrajúce industriálne dedičstvo ako jeden z hlavných pilierov, na ktorých stojí naša súčasná prosperita a tiež identita regiónu.

Program konferencie

Fotodokumentácia