EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR


Infocentrum

Cieľom Informačného centra je propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt mesta Svätý Jur a Malokarpatského regiónu.

IC poskytuje:

  • informácie o:

- kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu
- možnostiach rekreácie a turistických možnostiach
- pripravovaných podujatiach v regióne
- Európskej únii

  • počítače s pripojením na internet pre verejnosť
  • tlač a kopírovanie
  • prezentačné a propagačné materiály
  • knižné publikácie a výrobky miestnych tvorcov
  • odborné školenia
  • priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia
  • poskytuje priestor pre aktivity miestnych spolkov a občianskych združení
  • ponúka miestnym podnikateľom možnosť zviditeľniť svoju firmu, či priamo prezentovať svoje výrobky a služby
  • vstupenky na podujatia prostredníctvom spoločnosti Ticketportal

Technické vybavenie

Kvalitné technické vybavenie umožňuje plne využívať kapacity Informačného centra a knižnice. AINova disponuje modernou didaktickou technikou. V priestoroch IC je k dispozícií 6 počítačov s pripojením na internet a v prípade potreby je možné v priestoroch knižnice používať aj prenosné počítače. Na účely prednášok, verejných alebo klubových stretnutí je možné využívať niekoľko miestností, pričom najväčšia miestnosť má kapacitu až 50 osôb. Veľkorysý interiér Informačného centra, ktorý umožňuje prepojenie miestností je vhodný tiež na inštaláciu výstav, či na organizovanie spoločenských podujatí.