EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Informačné zdroje o EÚ

 

Európske vyučovacie moduly. Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Európske vyučovacie moduly, METODIKA

Európa a ja

Interaktívna verzia tejto publikácie, ktorá obsahuje odkazy na online obsah, je dostupná vo formátoch PDF a HTML na adrese:
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/sk/
http://europa.eu/teachers-corner/home_sk

Európska únia : magazín pre mladých. Slovenská verzia. Európska únia, 2017
ISBN 978-92-79-63042-2
doi:10.2775/774316

  

Odhalené záhady o EÚ

(Vzdelávanie o EÚ na stredných školách. Projekt organizácia Via Iuris)

Príručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzaní NÁSILNÉMU EXTRÉMIZMU


Výučba kontroverzných tém

Vzdelávacie zdroje k témam demokratického občianstva, ľudkých práv, prevencie násilného radikalizmu a extrémizmu

Chcete sa stať súčasťou spoločenstva škôl reprezentovaných viac ako 450 000 učiteľmi a učiteľkami z celej EÚ? Zaregistrujte sa na platformu eTwinning

Prezentácie

Vznik EÚ - historické a politické súvislosti, PhDr. Kalmán Petõcz, PhD.

Európsky parlament, Mgr. Kata Cigánová

PowerPoint Prezentácia o EÚ z dielne Európskej komisie