EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Kontakt


Mgr. Katarína Cigánová, katarina.ciganova(at)ainova.sk
projektová manažérka a školiteľka

Je školiteľkou pre oblasti: história európskej integrácie, európske inštitúcie, rozhodovacie procesy, regionálna politika, predvstupové fondy a susedská politika EÚ, európske občianstvo.

Mgr. Marta Jendeková M.A., marta.jendekova(at)ainova.sk
projektová manažérka a školiteľka, vedúca oddelenia

Je školiteľkou pre oblasti: európske inštitúcie, európske právo, rozhodovacie procesy, prístupový proces do EÚ, koordinácia európskych záležitostí na národnej úrovni, zdroje informácií o EÚ a špecializovaná anglická jazyková terminológia EÚ.

PhDr. Zuzana Štefániková, zuzana.stefanikova(at)ainova.sk
projektová manažérka a školiteľka

Je školiteľkou pre Regionálnu politiku EÚ, štrukturálne fondy,  projektové riadenie, ktoré vychádza z riadenia projektu pomocou logickej matice, metóda využívaná Európskou komisiou za účelom prípravy kvalitných projektov na čerpanie fondov EÚ, a s ním súvisiacou odbornou terminológiou v slovenčine aj v angličtine.

Adresa
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika

tel: +421 2 4497 0452-53

e-mail: es(at)ainova.sk