EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Konzultácie

Odborní pracovníci AINovy (Kata Cigánová, Marta Jendeková a Zuzana Štefániková) poskytujú konzultácie v oblastiach svojej špecializácie, najmä v o otázkach fungovaní inštitúcií EÚ, rozhodovacích procesov v EÚ, o právnom systéme EÚ a povinnostiach členských štátov. Veľký záujem je o informácie týkajúce sa finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, prípravy projektov a celkového riadenia projektového cyklu.

Osobitný okruh tvoria konzultácie o pracovných možnostiach v inštitúciách EÚ, o pracovných stážach, o vypísaných konkurzoch a priebehu prijímania zamestnancov, taktiež o pracovných podmienkach zamestnancov európskych inštitúcií.

Odborní pracovníci zabezpečia na požiadanie konzultácie so zahraničnými expertmi na vybrané témy, akými sú e-vláda, komitológia a i.

Pracovníčky zaoberajúce sa európskou integráciou Mgr. Marta Jendeková, MA a Mgr. Kata Cigánová sú členkami Teamu Europe, dobrovoľnej skupiny odborníkov - konzultantov organizovanej Európskou komisiou.