EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca sa v AINove rozvíja intenzívne od začiatku jej existencie, v rámci medzinárodných študijných programov s účasťou zahraničných lektorov a študentov. Tieto kontakty poskytli základ pre ďalšie sieťovanie a spoluprácu, ktorá pokračuje a rozvíja sa prácou napríklad na medzinárodných projektoch a účasťou v medzinárodných organizáciách.

V oblasti európskej integrácie odborní pracovníci spolupracujú predovšetkým s EIPA; Európsky inštitút pre verejnú správu v Maastrichte, EIPA Antenna Luxemburg a EIPA Antenna Barcelona a Donau Universität v Krems, Centrum pre európsku verejnú správu (Center for European Public Administration, CEPA) Rakúsko. Spolupráca prebieha formou výmeny informácií a skúseností, výmeny lektorov, vzájomnej účasti na aktivitách a priebežných vzájomných stretnutí.
V rámci projektov SlovakAid zameraných predovšetkým na odovzdávanie skúseností z eurointegračného procesu Slovenska na Ukrajinu, Srbsko a Moldavsko nadviazali a rozvíjajú kontakt s ukrajinskou univerzitou v Černovci a Ľvove, s Úradom európskej integrácie pri srbskej vláde a moldavským Inštitútom pre verejnú politiku.