EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Mesto, kde je moje miesto

Programy pre materské školy

Jedná sa o súbor troch programov (je možné absolvovať len vybraný program, alebo ako celok počas jedného školského roku).
Program zoznamuje deti s mestom v ktorom žijú v troch rovinách:

  • samotné mesto a to, čo ho napĺňa (prioritne architektúra a to, čo s ňou súvisí)
  • krajina okolo Sv. Jura (príroda a jej prepojenie s mestom)
  • symbolika mesta a jeho nehmotný rozmer

Ďaľšie informácie

Programy:

1. Mesto, ktoré dráčik stráži (kreatívno-vzdelávací program)

Cieľom programu je umožniť deťom lepšie spoznať mesto, v ktorom žijú a naučiť ich chápať základné prvky, ktoré ho vytvárajú. Pomáhať im v tom bude aj svätojurský dráčik. Ukáže im:

  • Základné typy architektúry charakteristické pre naše historické mestá (obytný dom, kostol, kaštieľ, radnica, hradby).
  • Hlavné prvky urbanistickej štruktúry, ako sú napr. ulica, námestie...
  • Rozdiely medzi mestom a dedinou, ich spoločné črty.
  • Najdôležitejšie pamiatky Svätého Jura.
  • Prechádzka po Svätom Jure.

Ďaľšie informácie

Pozrite si fotogalériu.

2. O svätom Jurajovi a Svätom Jure (interaktívny program).

Cieľom programu je deti zoznámiť s rôznymi pohľadmi na postavu sv. Juraja, ktorý je symbolom nášho mesta a nachádza sa nielen v erbe mesta, ale aj na mnohých ďalších miestach. Dozvedia sa tiež, že meno tohto svätca nesie aj jedna z najvýznamnejších svätojurských pamiatok, kostol sv. Juraja, po ktorom je mesto pomenované.
Ukážeme sv. Juraja aj ako symbol boja dobra so zlom.

Deti vďaka programu spoznajú:

• erb mesta Svätý Jur
• povesť o sv. Jurajovi
• kostol sv. Juraja a jeho význam pre Svätý Jur
• legendu o sv. Jurajovi
• miesta s vyobrazeným sv. Jurajom

Ďaľšie informácie

Pozrite si fotogalériu

3. Poklady škriatka Silvána (dobrodružno- vzdelávací program).

Program, ktorý zoznámi deti s pokladmi, ktoré máme okolo Svätého Jura a ktoré spoluvytvárajú typickú malebnú malokarpatskú krajinu. Spoznajú typické rastliny a zvieratká našich vinohradov a tiež to, čo je charakteristické pre naše vinice- studničky, rúny, stienky, terasy... Programom deti sprevádza škriatok Silván, ktorý má pre ne na záver pripravené veľké prekvapenie.

Ďaľšie informácie

Pozrite si fotogalériu