EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Novinky

Úvodné stretnutie projektu REGIONAL v Hannoveri (6.-7. február 2014)


Projekt REGIONAL bol oficiálne zahájený v nemeckom Hannoveri 6. a 7. 2.2014. Tento projekt bude komparatívnou analýzou vzdelávania dospelých zisťovať ako je táto politika rozvinutá a implementovaná v rôznych regiónoch Európy. Cieľom projektu je testovaním vytvoriť štandardné formulácie v oblasti vzdelávania dospelých aby bolo možné z nich odvodiť a následne poskytnúť najlepšiu prax tvorcom tejto politiky na regionálnej a miestnej úrovni.
Na projekte REGIONAL, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou cez program celoživotného vzdelávania (LLP), spolupracujú 7 partneri zo 6 krajín (Nemecka, Maďarska, Írska, Talianska, Srbska a Slovenska).
Počas úvodného stretnutia partneri definovali rozsah a postup výskumných aktivít a dohodli sa na spoločnom postupe pre primárny a sekundárny výskum. Okrem toho sa zaoberali otázkami manažovania projektu a jeho disemináciou, aby bola zabezpečená včasná a správna implementácia hlavných výstupov projektu ako to predpokladá projektový harmonogram.

AINova sa 29.-30. mája 2014 zúčastnila na prvom stretnutí partnerov projektu REGIONAL v Ríme.


Konzorcium 7 partnerov z 6 krajín (Nemecko, Maďarsko, Írsko, Srbsko, Taliansko a Slovensko) sa stretlo v Ríme na prvom stretnutí projektu, ktorý je financovaný Európskou komisiou cez program celoživotného vzdelávania (LLP).
Počas stretnutia partneri revidovali konečné znenie dotazníka, ktorý bol vytvorený v prvej fáze projektu a ktorý budú partneri používať v nasledujúcom období. Pomocou dotazníka sa zistí ako je vzdelávanie dospelých vo vybraných 16 regiónoch 6 krajín chápané, realizované a financované. Odborníci navštívia s dotazníkom tých, ktorí sa podieľajú na učení dospelých ako tvorcovia tejto politiky alebo ako jej praktickí realizátori. Zo získaných odpovedí budú vyvodené kľúčové faktory, ktoré sa pretransformujú do užívateľsky priateľského súboru nástrojov, ktorý bude k dispozícii na podporu tohto segmentu vzdelávania. Dokument bude preložený do jazykov všetkých partnerov.
Projektoví partneri sa tiež dohodli na spoločnej diseminačnej stratégii, ako sa bude projekt a jeho výsledky zviditeľňovať a propagovať.