EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Obnova historickej drevenej brány - II. školenie

Prednáška Johannesa Moslera - nemeckého odborníka na obnovu historických drevených okien, dverí a brán, uviedla v októbri 2014druhé praktické školenie pre remeselníkov, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné k obnove tradičných drevených brán a dverí. 

Jesenný workshop prebiehal tentokrát v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR / Odborom preventívnej údržby pamiatok PRO MONUMENTA

Postupy obnovy oboch historických brán boli podrobne zdokumentované a popísané v praktickom manuále obnovy historických brán 

Fotogaléria k obnove brány - II. školenie 

Fotogaléria k obnove brány - I. školenie

Projekt obnovy brán finančne podporili: