EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Správa bytového fondu


Organizačné informácie

Miesto konania prednášok:
Priestory AINovy/Informačného centra vo Sv. Jure (pri Bratislave)
Prostredná ulica č. 64, Svätý Jur (viď. foto objektu)

Predbežné termíny vzdelávacieho programu na rok 2020:
apríl-jún
október - december

Prihlasovanie účastníkov kurzu:

  • členské organizácie Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS) adresujú prihlášku na ZBHS (Ing. Anne Krajčiovej, zbhs@zbhs.sk);
  • členské organizácie Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD) adresujú prihlášku na SZBD (Mgr. Vlaste Simonidesovej, riaditel.sek@szbd.sk, simonidesova@szbd.sk);
  • záujemcovia, ktorí nie sú ani v jednom z týchto združení, pošlú prihlášku na AINovu (Helena Bakaljarová/Mgr. Lucia Gembešová; bhcd@ainova.sk, 02/44970453).

Členovia ZBHS a SZBD majú z príslušného združenia/zväzu možnosť získať finančnú podporu na účasť vo vzdelávacom programe.

Do vzdelávacieho programu budete zaradení po potvrdení prijatia Vašej prihlášky a po zaplatení školného (viď. tiež nižšie).

Po zaradení do programu je možné odhlásiť účastníka najneskôr 3 týždne pred začiatkom kurzu. V prípade neskoršieho zrušenia účasti platí účastník 50% storno zo školného.

Organizácia jednotlivých sústredení:
Vyučovanie bude prebiehať formou štyroch 3 dňových sústredení 2 krát mesačne v priestoroch AINovy vo Svätom Jure (pri Bratislave). Podrobný časový rozpis jednotlivých sústredení Vám bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu.
Celkový rozsah programu je 90 vyučovacích hodín. Vzdelávací program bude prebiehať prezenčnou formou. Maximálny počet účastníkov na jedno školenie je 28.


Školné:
Poplatok za vzdelávací program (školné) je na rok 2020 vo výške 750 Euro. Školné sa uhrádza na účet združenia/zväzu, ktorého ste členom (teda buď na ZBHS, alebo na SZBD). Viac informácií Vám poskytne príslušný sekretariát (vrátane informácie o finančnom príspevku na školné). Ak nie ste členom ani v jednom z týchto združení, tak školné uhrádzate AINove.