EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svätý Jur

V októbri 2008 bol schválením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Svätý Jur mestským zastupiteľstvom, úspešne zavŕšený participatívny proces strategického plánovania, vedený AINovou. Práce na dokumente začali v januári 2008 spracovaním socio-ekonomickej analýzy, prieskumu podnikateľského prostredia a prieskumom názorov obyvateľov. Tvorba PHSR prebiehala za účasti samosprávy a ďalších miestnych kľúčových aktérov. S ich aktívnym prispením bola definovaná strategická vízia, globálne a špecifické ciele a opatrenia
v oblasti ľudských zdrojov, podpory podnikania, cestovného ruchu, vinárstva a vinohradníctva, infraštruktúry a stavebného rozvoja. 
Takáto úzka spolupráca s miestnou samosprávou bola, okrem iného, dobrou príležitosťou na posilnenie partnerstva s mestom, v ktorom AINova sídli.