EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


 

Príprava na prácu pre EÚ

Odborní pracovníci AINovy,  už od roku 2004 organizovali  Prípravné kurzy pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. V roku 2004 to bol trojdňový kurz vo francúzštine pripravený v spolupráci s Centrom európskych štúdií v Štrasburgu a francúzskym veľvyslanectvom v SR. V rokoch 2005-2008 išlo o dvojdňové kombinované slovensko-anglické kurzy, organizované v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR.
Od roku 2010 sa výberové konania, ktoré organizuje EPSO, riadia novými pravidlami. Zmenila sa skladba aj zameranie testov, dôraz sa kladie na osobnostné predpoklady uchádzačov a nie na memorovanie údajov o EÚ. U kandidátov sa hodnotí schopnosť analyzovať a riešiť problémy; komunikácia; dosahovanie výsledkov, kvalita; ochota vzdelávať sa, rozvíjať sa; zmysel pre prioritizáciu, organizáciu práce; odolnosť voči pracovnej záťaži, stresu; tímová spolupráca; schopnosť riadiť. Viac informácií o novom formáte testov nájdete na www.epso.eu.

V dôsledku zmeny charakteru výberových konaní, AINova prestala organizovať prípravné vzdelávacie kurzy pre viacerých účastníkov a venuje sa individuálnym konzultáciám, ktoré lepšie reflektujú potreby konkrétnych záujemcov o prácu v inštitúciách EÚ (rôzne pracovné pozície, odlišné fázy prijímacieho procesu, rôzna úroveň informovanosti...). Konzultácie využívajú informácie publikované v odbornej literatúre, ale najmä osobné skúsenosti úspešných uchádzačov.

Konzultačné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky TU. Jedna hodina konzultácií stojí 20€.