EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Príručka manažmentu Svetového dedičstva

Predaj publikácie

AINova pripravila preklad a vydanie publikácie s názvom “Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva” (v originále - Feilden, B.M.; Jokilehto, Jukka: Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, 1993, ICCROM). Publikáciu je možné kúpiť priamo v Informačnom centre AINovy, Prostredná 64, Svätý Jur, alebo na dobierku. Cena je 6,50 EUR za 1 ks + poštovné v prípade dobierky.

Publikácia prvýkrát vyšla v roku 1993 a jej aktualizovaná verzia v roku 1998. Bola preložená do mnohých jazykov. Predmetné slovenské vydanie rešpektuje pokyny žijúceho z dvojice autorov, J. Jokilehtu, najmä s ohľadom na vývoj zmien vo Vykonávacích smerniciach Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, a tak sa slovenské vydanie momentálne stáva najaktuálnejšou verziou publikácie.

Preklad a vydanie publikácie podporilo Ministerstvoa kultúry SR.

Kontakt:
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika

e-mail: bhcd(at)ainova.sk
Tel.: 00421 / 2 / 44970 453
Fax: 00421 / 2 / 44970 455