EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


                  

Seminár: Čo sme zistili o vzdelávaní dospelých v slovenských regiónoch?

1. seminár organizovaný v rámci projektu Tvoríme modernú politku vzdelávania dospelých. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Pozvánka:

Registrácia:

Zaregistrujte sa prosím kliknutím na nasledovný link.

Program:

            10,30   Privítanie a otvorenie (M. Jendeková, AINova)
10,40 - 11,10   Vzdelávanie dospelých v kontexte EÚ (Gina Ebner, EAEA)
11,10 - 11,30   Iniciatívy vo vzdelávaní dospelých na Slovensku (M. Korkošová MŠVVŠ SR, Ľ.                                  Gállová, ŠIOV, I. Studená, SAV)
11,30 - 11,45   Projekt „Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých“ (Z. Štefániková, AINova)
11,45 - 12,15   Prestávka
12,15 - 13,15   Mapovanie vzdelávania dospelých v slovenských regiónoch – výsledky 1. fázy
                        projektu zameranej na zber dát (M. Jendeková, AINova)
                        Príklady dobrej praxe vzdelávania dospelých z regiónov SR - diskusia
13,15 - 14,45   Panelová diskusia: Organizovanie vzdelávania dospelých a stratégie na posilnenie 
                        účasti na VD; Tiina Jääger (EE), Andrej Sotošek (SL), Klaudius Šilhár (SK)
            15,00   Záver seminára a obed

Prezentácie:

Gina Ebner: European Policies and Advocacy for Adult Learning

M. Korkošová: Iniciatívy vo vzdelávaní dospelých na Slovensku

Ľ. Gállová: ŠIOV a vzdelávanie dospelých 

I. Studená: H2020 Enliven: Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (2016-2019)

Z. Štefániková: Projekt Tvoríme modernú politku vzdelávania dospelých

M. Jendeková: Čo sme zistili v regiónoch SR 

T. Jääger: Management of Adult Education and Strategies for Increasing Participation - Estonian experience

A. Sotošek: Adult Education in Slovenia

E. Žernovičová: Hornonitrianske centrum vzdelávania

I. Kováč: Integrované poradenské centrum Banská Bystrica