EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Škola tradičných stavebných remesiel 2019

 

Partneri a donori projektu:

                 

                                                     

V roku 2019 organizujeme školenie zacielené na:

  • zhrnutie poznatkov a skúseností z praktického využitia tradičných materiálov a postupov pri obnove, oprave a údržbe historických drevených brán a fasád.

Školenie je vhodné pre:

  • stavebných remeselníkov v regióne
  • majiteľov historických stavieb 
  • odbornú verejnosť
  • širokú verejnosť (nielen)
    z Bratislavského kraja
  • miestnu a regionálnu samosprávu

Počas školenia si vypočujete prednášky     skúsených lektorov; oboznámite sa s tradičnými technikami
a materiálmi používanými pri obnove
a údržbe historických objektov;   vyskúšate si prácu na oprave historickej fasády v centre mesta Svätý Jur.

Termíny školenia:

         26-28. september 2019
        

Miesto: Svätý Jur, AINova/infocentrum, Prostredná 64  

Vedenie kurzu a lektori:                         Pavel Fabian, Ľubomír Grega, Miroslav Želiar     
Garant projektu: 
                                    doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD

Program školenia nájdete TU.

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite email na bhcd@ainova.sk, prípadne kontaktujte pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na AINove:

Ing. arch. Michal Škrovina
Mgr. Lucia Gembešová
bhcd@ainova.sk, 02/4497 0452-53

PODUJATIE JE SÚČASŤOU DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019.

Viac informácií školeniach realizovaných v predchádzajúcich rokoch ziskate kliknutím na doleuvedené linky:

Fotogaléria z priebehu školenia v roku 2017

Obnova historických fasád 2017 - II. školenie

Obnova historických fasád 2017 - I. školenie

Obnova historickej drevenej brány 2017

Obnova historických fasád 2016 - vápenné omietky

Obnova historických drevených brán 2014

                                               

stiahnite si Manuál obnovy historických brán  


Škola tradičných stavebných remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy. Organizovaním praktických workshopov chceme poskytnúť stavebným remeselníkom možnosť oboznámiť sa či zdokonaliť v tradičných remeselných technikách a tiež podnietiť záujem o kvalitnú údržbu a obnovu tradičných stavieb v regióne.

Oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností prispeje k záchrane významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýši kvalitu a atraktivitu verejného priestoru.

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a
prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a
AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt
nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.