EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | Predsedníctvo SR
v Rade EÚ
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Škola tradičných stavebných remesiel 

Školenie pre remeselníkov: Obnova historických fasád - omietky a dekoratívne prvky fasády (10.10. - 14.10.2016)

Obnova historických fasád                     - omietky a dekoratívne prvky fasády

V termíne 10. až 14. októbra 2016 organizujeme školenie zacielené na obnovu historických fasád. 

Niekoľkodňové sústredenie pozostáva z prednášok a tréningu praktickej obnovy, ktorý sa bude konať na vybranom objekte vo Svätom Jure.

Cieľové skupiny:
- stavební remeselníci v regióne
- majitelia stavieb tradičnej architektúry 
- odborná verejnosť
- široká verejnosť Bratislavského kraja
- miestna a regionálna samospráva

Vedenie kurzu a lektori:
Pavel Fabián
Danka Kukurová
Martin Déči

Garant projektu:
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

Počas školenia 

  • sa oboznámite s tradičnými technikami a materiálmi používanými pri obnove fasád historických objektov,
  • vyskúšate si prácu s omietkami a nátermi na báze vápna ako aj nanášanie omietky rôznymi spôsobmi,
  • a spoznáte základné spôsoby sanácie vlhkosťou poškodenej omietky na objekte.

Súčasne bude na objekte prebiehať obnova dekoratívnych prvkov fasády.

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite prihlášku na bhcd@ainova.sk, prípadne kontaktujte pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na AINove:

Ing. arch. Michal Škrovina
Helena Bakaljarová
bhcd@ainova.sk, 02/4497 0452-53

Informáciu školeniach realizovaných v roku 2014, venovaných Obnove historických drevených brán si prečítate TU

stiahnite si Manuál obnovy historických brán  

Fotogaléria z workshopov 

Projekt doteraz finančne podporili:

                   

                          

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

                                                                  

Škola tradičných stavebných remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy. Organizovaním praktických workshopov chceme poskytnúť stavebným remeselníkom možnosť oboznámiť sa či zdokonaliť v tradičných remeselných technikách a tiež podnietiť záujem o kvalitnú údržbu a obnovu tradičných stavieb v regióne.

Oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností prispeje k záchrane významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýši kvalitu a atraktivitu verejného priestoru.

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a
prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a
AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt
nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.