EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Škola tradičných stavebných remesiel 

Škola tradičných stavebných remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy.

V roku 2018 pripravujeme opäť školenia zacielené na obnovu historických fasád.

Cieľové skupiny:

  • stavební remeselníci v regióne
  • majitelia stavieb tradičnej architektúry
  • odborná verejnosť
  • široká verejnosť Bratislavského kraja
  • miestna a regionálna samospráva

Obnova historických fasád (omietky a dekoratívne prvky fasády) 

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite prihlášku na bhcd@ainova.sk, prípadne kontaktujte pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na AINove:

Ing. arch. Michal Škrovina
Helena Bakaljarová
bhcd@ainova.sk, 02/4497 0452-53

                                                                      Fotogaléria z priebehu školenia

Viac informácií školeniach realizovaných v predchádzajúcich rokoch ziskate kliknutím na doleuvedené linky:

Obnova historických fasád 2017 - II. školenie

Obnova historických fasád 2017 - I. školenie

Obnova historickej drevenej brány 2017

Obnova historických fasád 2016 - vápenné omietky

Obnova historických drevených brán 2014

                                               

stiahnite si Manuál obnovy historických brán  

Fotogaléria z workshopov 


Škola tradičných stavebných remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy. Organizovaním praktických workshopov chceme poskytnúť stavebným remeselníkom možnosť oboznámiť sa či zdokonaliť v tradičných remeselných technikách a tiež podnietiť záujem o kvalitnú údržbu a obnovu tradičných stavieb v regióne.

Oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností prispeje k záchrane významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýši kvalitu a atraktivitu verejného priestoru.

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a
prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a
AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt
nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Projekt doteraz finančne podporili: