EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Škola tradičných stavebných remesiel 2018

 

Projekt doteraz finančne podporili:

             

                                   

V septembri 2018 organizujeme dve školenie zacielené na:

  • Vápenné malty a omietky a ich použitie pri obnove historických fasád.
  • Obnova historických okien, dverí a brán tradičnými remeselnými postupmi

Školenie je vhodné pre:

  • stavebných remeselníkov v regióne
  • majiteľov stavieb tradičnej architektúry
  • odbornú verejnosť
  • širokú verejnosť (nielen)
    z Bratislavského kraja
  • miestnu a regionálnu samosprávu

Počas školenia si vypočujete prednášky     zahraničných a domácich lektorov; oboznámite sa s tradičnými technikami
a materiálmi používanými pri obnove
a konzervácií fasád historických objektov;   vyskúšate si prácu na obnove historickej fasády v centre mesta Svätý Jur.

Obnova historických okien, dverí a brán tradičnými remeselnými postupmi

Termín školenia:
úvodné prednášky: 27.9.2018 o 9:00 hod

praktický tréning:
28.9.- 29.9.2018 a 4.10.- 5.10.2018                                  

Miesto: Svätý Jur, AINova, Prostredná 64  

Vedenie kurzu a lektori:                         Johannes Mosler, Ľubomír Grega     
Garant projektu: 
                                    doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD

Tu si stiahnite pozvánku a program školenia s podrobnými informáciami.

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite email s vyplnenou prihláškou na bhcd@ainova.sk, prípadne kontaktujte pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva na AINove:

Ing. arch. Michal Škrovina
Helena Bakaljarová
bhcd@ainova.sk, 02/4497 0452-53

PODUJATIE JE SÚČASŤOU DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018.

Viac informácií školeniach realizovaných v predchádzajúcich rokoch ziskate kliknutím na doleuvedené linky:

Fotogaléria z priebehu školenia v roku 2017

Obnova historických fasád 2017 - II. školenie

Obnova historických fasád 2017 - I. školenie

Obnova historickej drevenej brány 2017

Obnova historických fasád 2016 - vápenné omietky

Obnova historických drevených brán 2014

                                               

stiahnite si Manuál obnovy historických brán  


Škola tradičných stavebných remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy. Organizovaním praktických workshopov chceme poskytnúť stavebným remeselníkom možnosť oboznámiť sa či zdokonaliť v tradičných remeselných technikách a tiež podnietiť záujem o kvalitnú údržbu a obnovu tradičných stavieb v regióne.

Oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností prispeje k záchrane významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýši kvalitu a atraktivitu verejného priestoru.

Škola remesiel je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt tradičnej architektúry v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

AINova už od roku 1997 prispieva aj k udržaniu a rozvoju miestnych a regionálnych kultúrnych a
prírodných hodnôt. Tieto aktivity vyvrcholili v roku 2005 spoločným projektom Mesta Svätý Jur a
AINovy, ktorého výsledkom je otvorenie miestneho Informačného centra. Projekt
nadväzuje aj na iné vzdelávacie projekty AINovy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.