EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Zdokonalenie tradičných zručností pri ochrane európskeho dreveného dedičstva

Hlavným partnerom projektu bola Stiftelsen Bryggen z Nórska, projektovými partnermi boli

  • Academia Istropolitana Nova, Slovensko
  • Zajaczokowska-Kloda sp.z o.o., Poľsko
  • Görlitzer Fortbildungszentrum fur Handwerk und Denkmalpflege, Nemecko
  • Lietuvos Liaudies Buities Muziejus, Litva

Záverečným výstupom projektu bola publikácia „Tradičné tesárstvo“, vydaná v anglickom jazyku. Spoločne ju zostavili partneri projektu a obsahuje aj kapitolu o situácii v oblasti tradičného tesárskeho remesla v jednotlivých partnerských krajinách.

Projekt bol financovaný v rámci schémy EU-CULTURE 2000. V rámci neho boli v roku 2009 uskutočnené workshopy na Slovensku a v nemeckom meste Görlitz.

Využitie tradičných zručností pri tvorbe drevených konštrukcií v torzálnej architektúre

Synergické spojenie projektov "Zdokonalenie tradičných zručností pri ochrane európskeho dreveného dedičstva", Ministerstvom kultúry SR financovaného projektu „Využitie tradičných zručností pri tvorbe drevených konštrukcií v torzálnej architektúre“ a ďalších prebiehajúcich aktivít, smerujúcich k záchrane hradu Uhrovec realizovaných Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva, je dobrým príkladom efektívneho nakladania s ľudskými a finančnými zdrojmi. Toto spojenie nielen rozvinulo medzinárodnú spoluprácu, ale aj umožnilo v praxi overiť náročnosť použitia tradičných stavebných techník, a dosiahnuť vyššiu kvalitu technických a estetických parametrov pri obnove historických objektov. Zároveň sa tým prispelo aj k ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva – tesárskeho remesla.

V rámci realizácie oboch projektov oddelenie ORKD v spolupráci s Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva zorganizovalo v priestoroch hradu Uhrovec dvojtýždňový medzinárodný workshop. Popri výmene skúseností mal workshop aj konkrétny praktický cieľ - zahájiť realizáciu prístupového dreveného mosta ponad hradnú priekopu. Prístupový most je nevyhnutným predpokladom pre bezpečný pohyb návštevníkov objektu, ale aj pre ďalšie pokračovanie záchranných prác. Medzinárodný tím vysokokvalifikovaných remeselníkov z Nórska, Poľska, Litvy, Nemecka, Francúzka, Čiech a Slovenska tradičnými tesárskymi postupmi zahájil výstavbu mosta. Z čerstvo spíleného dubového dreva boli vykresané nosné drevené trámy požadovaných tvarov a rozmerov. Keďže pôvodný most zanikol pri požiari okolo roku 1840, autor projektu – Ing. arch. Jaroslav Kilián navrhol konštrukciu mosta vychádzajúc z pôvodnej situácie a analógií mostných konštrukcií používaných na prelome 18.-19.storočia.

Počas workshopu bol tiež natočený krátkometrážny dokument „Historické remeslá – dokumentárny film o stavbe mosta na hrade Uhrovec